De TS Quang Ngai va HD giai – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Nội dung bài được KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin tổng hợp lại các sĩ tử về De TS Quang Ngai va HD giai, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

HƯỚNG DẪN GIẢI VÀ BIỂU ĐIỂM DỰ KIẾN:

Câu
Phần
Nội dung
Điểm

Bài 1
(1,5đ)
1)

0.5

2a)
*
Lập bảng giá trị:
x
– 2
– 1
0
1
2

y = x2
4
1
0
1
4

Vẽ (P) là parabol đi qua 5 điểm (– 2; 4), (– 1; 1), (0; 0), (1; 1), (2; 4).
*
Cho x = 0 thì y = 2, ta được điểm (0; 2)
Cho y = 0 thì x = 2, ta được điểm (2; 0)
Vẽ (d) là đường thẳng đi qua hai điểm trên.

0.5

2b)
Xét phương trình hoành độ giao điểm của (P) và (d):

Vì a + b + c = 1 + 1 – 2 = 0 nên phương trình có hai nghiệm:

Với x = 1 thì y = 1 B(1; 1)
Với x = – 2 thì y = 4 A(– 2; 4)
Dễ thấy C(– 2; 0) và D(1; 0)
AC = 4; BD = 1; CD = 3
Vì ABDC là hình thang vuông nên:
(đvdt)
Vậy diện tích của tứ giác ABDC là 7,5 đvdt.
0.5

Bài 2
(2,0đ)
1a)
(1)
Cách 1: đặt ẩn phụ để đưa về phương trình bậc hai:
Đặt y = x2 (), phương trình (1) trở thành:
(2)
Vì a + b + c = 1 + 2017 – 2018 = 0 nên phương trình (2) có hai nghiệm:
y1 = 1 (nhận) ; y2 = – 2018 (loại)
Với y = 1 thì x2 = 1
Vậy nghiệm của phương trình (1) là .
Cách 2: đưa về phương trình tích:

0.5

1b)

Vậy nghiệm của hệ phương trình là (1; – 3).
0.5

2a)
Cách 1:
Vì phương trình có nghiệm x = – 1 nên ta có:

Áp dụng hệ thức Vi-ét, ta có:

Vậy m = 6 và nghiệm còn lại là x = 3.
Cách 2:
Vì phương trình có nghiệm x = – 1 nên áp dụng hệ thức Vi-ét, ta có:

0.5

2b)

Phương trình có hai nghiệm phân biệt
Áp dụng hệ thức Vi-ét, ta có:
Do đó:

(thỏa mãn điều kiện)
Vậy m = – 3 là giá trị cần tìm.
0.5

Bài 3
(2,0đ)

Gọi số dãy ghế lúc đầu là x ().
Số chỗ ngồi ở mỗi dãy lúc đầu là .
Nếu kê thêm 3 dãy thì số dãy ghế là x + 3.
Khi đó có 308 người nên số chỗ ngồi ở mỗi dãy là .
Vì mỗi dãy ghế phải kê thêm 1 chỗ ngồi nên ta có phương trình:

Giải phương trình được: x1 = 30 (không thỏa mãn điều kiện)
x2 = 25 (thỏa mãn điều kiện)
Vậy lúc đầu có 25 dãy ghế và số chỗ ngồi ở mỗi dãy là 250 : 25 = 10.
2.0

Bài 4
(3,5đ)

0.25

1)
Tứ giác BMHE có:
(góc nội tiếp chắn nửa đường tròn)

Tứ giác BMHE nội tiếp.
0.5

2)
Ta có (các góc nội tiếp chắn nửa đường tròn)

AE, BD, CM là 3 đường cao của CAB nên chúng đồng quy
Mà AE cắt CM tại H
, hay 3 điểm B, H, D thẳng hàng.
0.5

3)
Vì AMC vuông tại M nên
Vì ADB vuông tại D nên

Mặt khác, (hai góc nội tiếp cùng chắn cung AD của (O))

AND và ACN có:

AND ACN (g.g)

Vì (góc nội tiếp chắn nửa đường tròn) nên áp dụng định lí Py-ta-go vào ANB vuông tại N, ta có:

Do đó
0.75

4

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.