ĐỀ TS LỚP 10 BRVT CÁC NĂM – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Những bài tập mà kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin thu thập lại bạn đọc về ĐỀ TS LỚP 10 BRVT CÁC NĂM, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KÌ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT
TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU Năm học 2009 – 2010
——————- ———————–

ĐỀ CHÍNH THỨC Môn thi: TOÁN
Ngày thi 02 tháng 07 năm 2009
Thời gian làm bài thi: 120 phút

Bài 1: ( 2 điểm)
a Giải phương trình : 2×2 – 3x – 2 = 0
b Giải hệ phương trình:

Bài 2: ( 2 điểm)
Cho hàm số yx2 có đồ thị là parabol (P) và hàm số y= x+m có đồ thị là đường thẳng (d)
a Vẽ parabol (P)
b Tìm giá trị của m để (d) cắt (P) tại hai điểm phân biệt.

Bài 3: (2,5 điểm)
a Rút gọn biểu thức : M=
b Tìm giá trị của k để phương trình : x2 – (5 +k)x +k = 0 có hai nghiệm x1; x2 thỏa mãn điều kiện: x12 +x22 = 18

Bài 4: (3 điểm):
Cho nửa đường tròn tâm O có đường kính AB = 2R. Ax; By là các tia vuông góc với AB( Ax, By và nửa đường tròn cùng thuộc nửa mặt phẳng có bờ là đường thẳng AB). Qua điểm M thay đổi trên nửa đường tròn ( M khác A và B), kẻ tiếp tuyến với nửa đường tròn lần lượt cắt Ax, By tại C và D.
a Chứng minh tứ giác ACMO nội tiếp.
b Chứng minh và
c Xác định vị trí của M để: AC + BD đạt giá trị nhỏ nhất

Bài 5: (0,5 điểm)
Cho a+b, 2a và x là các số nguyên. Chứng minh y = ax2 +bx +2009 nhận giá trị nguyên.

———–Hết————

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KÌ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT
TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU Năm học 2010 – 2011
——————- ———————–

ĐỀ CHÍNH THỨC Môn thi: TOÁN
Ngày thi 02 tháng 07 năm 2010
Thời gian làm bài thi: 120 phút

Bài 1: ( 3 điểm)
1) Giải phương trình : 2×2 + 3x – 5 =0
2) Giải hệ phương trình:
3) Rút gọn: M =
Bài 2: ( 1,5 điểm)
Cho phương trình x2 – mx – 2 =0
Chứng minh phương trình có hai nghiệm phân biệt với mọi giá trị của m.
Gọi x1; x2 là nghiệm của phương trình.
Tìm các giá trị của m sao cho x12 +x22 – 3x1x2 =14

Bài 3: ( 1,5 điểm)
Một ca nô chạy với vận tốc không đổi trên một khúc song dài 30 km, cả đi và về hết 4 giờ. Tính vận tốc của ca nô khi nước yên lặng, biết vận tốc của dòng nước là 4 km/h.

Bài 4: ( 3,5 điểm)
Cho tam giác ABC vuông tại A ( AB>AC) Trên cạnh AC lấy điểm M (khác A và C). Đường tròn đường kính MC cắt BC tại E và cắt đường thẳng BM tại D ( E khác C ; D khác M).
Chứng minh tứ giác ABCD nội tiếp.
Chứng minh
Đường thẳng AD cắt đường tròn đường kính MC tại N ( N khác D). Đường thẳng MD cắt CN tại K, MN cắt CD tại H. Chứng minh KH song song với NE.

Bài 5: ( 0,5 điểm)
Tìm giá trị nhỏ nhất của : y=

———————HẾT——————-
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KÌ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT
TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU Năm học 2011 – 2012
——————- ———————–

ĐỀ CHÍNH THỨC Môn thi: TOÁN
Ngày thi 08 tháng 07 năm 2011
Thời gian làm bài : 120 phút ( không kể thời gian giao đề)

Bài 1: (3,0 điểm)
a) Rút gọn: A =

b) Giải phương trình : x2 – 4x + 3 =0
c) Giải hệ phương trình:

Bài 2: (1,5 điểm)
Cho Parabol (P): y = x2 và đường thẳng (d) : y

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.