Đề TS Bắc Ninh 2017-2018 và HD giải – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Sau đây Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin tổng hợp lại các bạn học sinh về Đề TS Bắc Ninh 2017-2018 và HD giải, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

HƯỚNG DẪN GIẢI VÀ BIỂU ĐIỂM DỰ KIẾN:

Câu
Phần
Nội dung
Điểm

Câu I
(2,5đ)
1)

Vậy nghiệm của hệ phương trình là (2; 3).
1.0

2)

Vậy với x >0.
1.5

Câu II
(2,0đ)
1)
Khi m = 2, ta có phương trình:
x2 – 4x + 3 = 0
Vì a + b + c = 1 – 4 + 3 = 0 nên phương trình có hai nghiệm:
x1 = 1; x2 = 3
Vậy khi m = 2 thì phương trình có hai nghiệm: x1 = 1; x2 = 3.
0.75

2)

Phương trình luôn có hai nghiệm phân biệt
0.5

Áp dụng hệ thức Vi-ét, ta có:
Biến đổi phương trình:

Vì x1, x2 là các nghiệm của phương trình nên:

Xét
Phương trình cần lập là:
.
0.75

Câu III
(1,0đ)

Gọi số học sinh nam là x (x N*; x < 15)
Số học sinh nữ là 15 – x.
Mỗi các bạn nam trồng được (cây), mỗi các bạn nữ trồng được (cây).

Vì mỗi các bạn nam trồng được nhiều hơn mỗi bạn nữ 1 cây nên ta có phương trình:
Giải phương trình được: x1 = 75 (loại) ; x2 = 6 (nhận)
Vậy nhóm có 6 học sinh nam và 9 học sinh nữ.
1.0

Câu IV
(3,5đ)

0.25

1)
Tứ giác ADCE có:

Tứ giác ADCE nội tiếp
1.0

2)
Tứ giác ADCE nội tiếp
Chứng minh tương tự, ta có

CDE CFD (g.g)
0.75

3)
Vẽ Cx là tia đối của tia CD
CDE CFD

Cx là tia phân giác của ECF
0.75

4)
Tứ giác CIDK có:

CIDK là tứ giác nội tiếp

IK // AB
0.75

Câu V
(1,0đ)
1)
Giải phương trình:
Đặt y = x2 + 1, phương trình trở thành:

Với y = 2x thì
Với y = – 5x thì
Vậy tập nghiệm của phương trình là
0.5

2)
Cho 4 số thực dương x, y, z, t thỏa mãn x + y + z + t = 2.
Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức .
Lời giải của thầy Bùi Thanh Liêm:
Với x, y, z, t >0, theo bất đẳng thức Cô si ta có :

Suy ra
Mà x + y + z + t = 2, suy ra

Nên
Dấu = xảy ra khi
Vậy Min A = 16
0.5

Thầy Nguyễn Mạnh Tuấn
Trường THCS Cẩm Hoàng – Cẩm Giàng – Hải Dương

Hỏi và đáp