ĐỀ TRẮC NGHIỆM HÓA CƯƠNG 4 LỚP 8 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 8

Tổng hợp bài Kho_đề_thi Đề thi Toán Hình học lớp 8 xin tổng hợp lại các sĩ tử về ĐỀ TRẮC NGHIỆM HÓA CƯƠNG 4 LỚP 8, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TỈNH QUẢNG NAM
TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ

ĐỀ TRẮC NGHIÊM
Tên học phần: HÓA
Thời gian làm bài: 0 phút;
(1 câu trắc nghiệm)

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG IV :OXI – KHÔNG KHÍ
Lớp: 8
Mã đề thi 121

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)
Họ, tên thí sinh:…………………………………………………………… Mã học sinh: ………………………..

Câu1: Hãy cho biết 3,01.1024 phân tử  oxi có khối lượng bao nhiêu gam:
A. 120g
B. 140g
C. 160g
D. 150g
Câu 2: Đốt cháy 3,1g photpho trong bình chứa 5g oxi.sau phản có chất nào còn dư?
A. Oxi                                                                            B. Photpho
C. Hai chất vừa hết                                                        D. Không xác định được
Câu3: Phát biểu nào sau đây về oxi là không đúng?
A.Oxi là phi kim hoạt động hoá học rất mạnh, nhất là ở nhịêt độ cao
B.Oxi tạo oxit axit với hầu hết kim loại
C.Oxi không có mùi và vị
D.Oxi cần thiết cho sự sống
Câu 4: Cho phản ứng: C + O2 ->CO2. Phản ứng trên là:
A. Phản ứng hóa hợp                                                     B. Phản ứng toả nhiệt
C. Phản ứng oxi hoá- khử                                              D. Tất cả các ý trên đều đúng
Câu 5: Quá trình nào dưới đây không làm giảm lượng oxi trong không khí?
A. Sự gỉ của các vật dụng bằng sắt                               B. Sự cháy của than, củi, bếp ga
C. Sự quang hợp của cây xanh                                      D. Sự hô hấp của động vật
Câu 6: Dãy oxit nào có tất cả các oxit đều tác dụng được với nước.
A. SO3, CaO, CuO, Fe2O3                                             B. SO3, Na2O, CaO, P2O5
C. ZnO, CO2, SiO2, PbO                                                              D. SO2, Al2O3, HgO, K2O
Câu 7: Dãy chỉ gồm các oxit axit là:
A. CO, CO2, MnO2, Al2O3, P2O5                                  B. CO2, SO2, MnO, Al2O3
C. FeO, Mn2O7, SiO2, CaO, Fe2O3                                               D. Na2O, BaO, H2O, H2O2, ZnO
Câu 8: Một loại đồng oxit có thành phần gồm 8 phần khối lượng đồng và1 phần khối lượng oxi. Công thức của oxít đó là:
A. CuO                            B. Cu2O                                C. Cu2O3                               D. CuO3
Câu 9: Oxit nào là oxit axit trong số các oxit kim loại cho dưới đây?
A. Na2O                           B. CaO                                  C. Cr2O3                                               D. CrO3
Câu 10: Oxit kim loại nào dưới đây là oxit axit?
A. MnO2                          B. Cu2O                                C. CuO                                  D. Mn2O7
Câu 11: Oxit phi kim nào dưới đây không phải là oxit axit?
A. CO2                             B.CO                                    C.SiO2                                   D. Cl2O
Câu 12: Oxit phi kim nào dưới đây không phải là oxit axit?
A. SO2                              B.SO3                                    C.NO                                    D. N2O5
Câu 13: Oxit phi kim nào dưới đây không phải là oxit axit?
 A.N2O                             B.NO3                                   C.P2O5                                   D. N2O5
Câu 14: Phần trăm về khối lượng của oxi cao nhất trong oxi nào cho dưới đây?
 A. CuO                           B. ZnO                                  C.PbO                                   D. MgO
Câu 15: Oxit nào dưới đây góp nhiều phần nhất vào sự hình thành mưa axit?
A. CO2( cacbon đioxit)                                                  B. CO( cacbon oxit)
C. SO2 ( lưu huỳnh đoxit)                                              D. SnO2( thiếc đioxit)
Câu 16: Khi thổi không khí vào nước nguyên chất, dung dịch thu được hơI có tính axit. khí nào sau đây gây nên tính axit đó?
A. Cacbon đioxit              B. Hiđro                              C. Nitơ        D. Oxi
Câu 17: Thiếc có thể có hoá trị II hoặc IV. Hợp chất có công thức SnO2 có tên là:
A. Thiếc penta oxit                                                        B. Thiếc oxit
 C. Thiếc (II) oxit                                                           D. Thiếc (IV) oxit
Câu 18: Trong phòng thí nghiệm người ta điều chế oxi bằng cách nhiệt phân KClO3 hay KMnO4 hoặc KNO3. Vì lí do nào sau đây?
A. Dễ kiếm, rẻ tiền                                                        B. Giàu oxi và dễ phân huỷ ra oxit
C. Phù hợp với thiết bị hiện đại                                     D. Không độc hại
Câu 19: Người ta thu khí oxi qua nước là do:
A. Khí oxi nhẹ hơn nước                                        B. Khí oxi tan nhiều trong nước
C. Khí O2 tan ít trong nước                                           D. Khí oxi khó hoá lỏng
Câu 20: Chọn định nghĩa chất xúc tác đúng và đầy đủ nhất trong số các định nghĩa sau:
A.Chất xúc tác là chất làm cho phản ứng hoá học xảy ra nhanh hơn.
B. Chất xúc tác là chất làm cho phản ứng hoá học xảy ra nhanh hơn nhưng không tham gia vào phản

Hỏi và đáp