đề trắc nghiệm hh9 chương I – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 9

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Tổng hợp bài Kho_đề_thi Đề thi Toán Hình học lớp 9 xin tổng hợp lại quý bạn đọc về đề trắc nghiệm hh9 chương I, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

ĐỀ TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG I HÌNH HỌC 9 – 1
Câu 1.1.1. Cho hình vẽ bên. Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng ?
A. .
B. .
C. .
D. .

Câu 1.1.2.
Cho hình vẽ bên. Độ dài đoạn thẳng BI là
A. .
B. .
C. .
D. .

Câu 1.1.3. Tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH, AB = 8cm, AC = 6cm. Độ dài đoạn thẳng BH là
A. . B. . C. . D. .

Câu 1.1.3. Tam giác DEF vuông tại D, đường cao DI, EI = 1cm, EF = 4cm. Độ dài đoạn thẳng DI là
A. . B. . C. DI = 1cm. D. DI = 1,73cm.

Câu 1.1.4.Tam giác FEI vuông tại E, đường cao EQ, FI = 5cm, EQ = 2cm. Tìm tổng độ dài hai cạnh góc vuông.
A. . ; B. .; C. . ; D. .

Câu 1.2.1. Cho . Trong các khẳng định sau khẳng định nào SAI?
A. B.
C. D.

Câu 1.2.3. Cho , biết . Khi đó độ dài BC là bao nhiêu?
A. B.
C. D.

Câu 1.2.4. Cho Tính
A. B. C. D.
Câu 1.3.1. cot 8032’ khẳng định nào sau đây là sai ?
Cot 8032’ = tan8032’. ; B. Cot 8032’ = .
Cot 8032’ =. ; D. Cot 8032’ = tan71028’

Câu 1.3.1.Tìm x (làm tròn đến phút) biết cot x = 3,163 được kết quả là
A. x 17033’. B. x 1806’. C. x 180. D. x 17032”.

Câu 1.3.2.Cho các tỉ số lượng giác sau : sin780, cos140, sin470 và cos870. Kết quả sắp xếp các tỉ số trên theo thứ tự tăng dần là
A. cos870 < sin470 < cos760sin470 > cos760> sin780 .

C. cos140 < sin470 < sin780< cos870. D. sin30< sin470 < sin760 < sin780.

Câu 1.3.3. Rút gọn biểu thức M = tan580 – cot320 được kết quả là
M = 0. ; B. M 0,45. ; C. M 2,25. ; D. M = 2,25.

Câu 1.3.4.Tính chiều cao của bức tường trong hình vẽ sau (làm tròn đến số thập phân thứ hai) được kết quả là

x 4,51 m.
x 5,9 m.
x 5,54 m.
x 4,5 m.

Câu 1.4.1.Cho tam giác ABC vuông tại A. Khẳng định nào sau đây là đúng ?
A. AB = BC.sinC .; B. AB = BC .sin B . ; C. AB = BC.tan C . ; D. AB = BC . tan B

Câu 1.4.1.Cho tam giác ABC vuông tại C, biết AB = 5 cm , .Khi đó độ dài CB là bao nhiêu ?
A. CB = 2,5 cm . ; B. CB = 10 cm . ; C. CB = cm . ; D.CB = 5 cm.
Câu 1.4.2.
Cho tam giác ABC vuông tại A, biết AB = 2a , AC = 2. Khẳng định nào sau đây là đúng ?
A. .
B. .
C. .
D. .

Câu 1.4.3.Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH = 2,4 cm , vẽ HK vuông góc AB tại K,biết HK = 1,2 cm .Khi đó độ dài AC là bao nhiêu ?
A. AC= 4,8 cm .
B. AC= cm. ( nhầm cosin)
C. AC= cm. ( nhầm tan)
D. AC= 1,2 cm.
Câu 1.4.3.
Cho tam giác ABC cân tại A, có ,

Hỏi và đáp