Đề tổng hợp BK 2 Lớp 9 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Những bài tập mà Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin thu thập lại các bạn học sinh về Đề tổng hợp BK 2 Lớp 9, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIỮA HỌC KÌ II

NĂM HỌC 2016-2017
BÀI TỔNG HỢP – LỚP 9
Thời gian làm bài: 90`, không kể thời gian phát đề

Đề bài gồm có 50 câu trong 5 trang

PHẦN I. KHOA HỌC XÃ HỘI (3,0 điểm).
Câu 1. Đảng cộng sản Việt Nam ra đời là sản phẩm của sự kết hợp giữa
A. Chủ nghĩa Mác – Lênin với phong trào dân tộc dân chủ.
B. Chủ nghĩa Mác – Lênin với phong trào công nhân, phong trào tư sản
C. Chủ nghĩa Mác – Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước.
D. Chủ nghĩa Mác – Lênin với phong trào công nhân và phong trào nông dân.
Câu 2. Đỉnh cao của phong trào cách mạng Việt Nam 1930 – 1931 là ở:
A. Thanh Hóa- Nghệ An B. Nghệ An- Hà Tĩnh
C. Hà Tĩnh- Quảng Bình D. Quảng Bình- Quảng Trị
Câu 3. Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập(2/9/1945) tại :
A. Quảng trường nhà hát lớn B. Quảng trường Ba Đình
C. Ngọ Môn Huế D. Văn Miếu- Quốc Tử Giam
Câu 4. Ngày 19/12/1946, chủ tịch Hồ Chí Minh hiệu triệu toàn dân kháng chiến qua tác phẩm
A. Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến B. Toàn dân kháng chiến
C. Kháng chiến nhất định thắng lợi D. Tuyên ngôn độc lập
Câu 5. Phương hướng chiến lược của ta trong Đông – Xuân 1953 – 1954 là:
A. Đánh vào nơi địch mạnh.
B. Đánh vào nơi địch yếu, hướng không quan trọng.
C. Đánh vào Các hướng chiến lược quan trọng mà địch tương đối yếu.
D. Đánh vào hướng quan trọng mà địch mạnh.
Câu 6. Tỉnh nào sau đây không thuộc vùng kinh tế trọng điểm phía Nam?
A. Tây Ninh B. An Giang C. Long An D. Đồng Nai
Câu 7. Vùng Đông Nam Bộ có diện tích 23.550 km2. Năm 2002, dân số 10,9 triệu người. Vậy mật độ dân số là bao nhiêu?
A. 364 người/km2 B. 436 người/km2
C. 463 người/km2 D. 634 người/km2
Câu 8. Giá trị sản xuất công nghiệp của thành phố Hồ Chí Minh chiếm
khoảng 30 % giá trị sản xuất công nghiệp toàn vùng.
B. khoảng 40 % giá trị sản xuất công nghiệp toàn vùng.
C. khoảng 50 % giá trị sản xuất công nghiệp toàn vùng.
D. khoảng 55 % giá trị sản xuất công nghiệp toàn vùng.
Câu 9.Vùng Đông Nam Bộ ngành công nghiệp trọng điểm sử dụng nhiều lao động là
A. ngành khai thác nhiên liệu
B. ngành điện sản xuất và cơ khí
C. ngành vật liệu xây dựng và hóa chất
D. ngành chế biến lương thực, thực phẩm và dệt may
Câu 10. Vùng Đồng bằng sông Cửu long, ngành công nghiệp chiếm tỉ trọng cao là
A. chế biến lương thực, thực phẩm. B. Vật liệu xây dựng.
C. sản xuất vật liệu xây dựng. D. cơ khí nông nghiệp.
Câu 11. Tự chủ giúp con người:
A. Năng động sáng tạo. B. Biết sắp xếp thời gian hợp lý.
C. Làm Các việc mình thích. D. Làm chủ bản thân.
Câu 12. Theo quy định của pháp luật Việt Nam, hôn nhân dựa trên nguyên tắc nào dưới đây?
A. Tự nguyện, tiến bộ. B. Cùng nơi cư trú.
C. Cùng dân tộc. D. Môn đăng hộ đối.
Câu 13. Trong các quyền sau đây, quyền nào là quyền lao động?
A. Quyền được phát triển tài năng. B. Quyền sở hữu tài sản.
C. Quyền được tìm kiếm việc làm. D. Quyền sử dụng đất.
Câu 14. Hành vi nào sau đây thể hiện tình hữu nghị khi tiếp xúc với khách nước ngoài?
A. Tò mò để ý xem phong cách thời trang của họ.
B. Niềm nở sẫn sàng giúp đỡ họ
C. Xin tiền của du khách.
D. Nhại lại tiếng của họ
Câu 15. Nhà nước đã sử dụng thuế để làm gì?
A. Phát triển sản xuất kinh doanh trong các doanh nghiệp.
B. Hỗ trợ trả lương cho công nhân trong doanh nghiệp.
C. Chi cho việc củng cố

Hỏi và đáp