Đề tổng hợp BK 2 Lớp 6 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Sau đây Kho_đề_thi Đề thi Toán Số học lớp 6 xin thu thập lại bạn đọc về Đề tổng hợp BK 2 Lớp 6, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIỮA HỌC KÌ II

NĂM HỌC 2016-2017
BÀI TỔNG HỢP – LỚP 6
Thời gian làm bài: 90`, không kể thời gian phát đề

Đề bài gồm có 50 câu trong 5 trang

PHẦN I. KHOA HỌC XÃ HỘI (3,0 điểm).
Câu 1. Thời kì Bắc thuộc bắt đầu từ
A. năm 179 TCN B. năm 111 TCN C. năm 40 D. năm 248
Câu 2. Hai bà Trưng dựng cờ khởi nghĩa ở:
A. Tam Đảo B. Hát Môn C. Cổ Loa D. Mê Linh
Câu 3. Mục đích thâm độc của nhà Hán khi đưa người Hán sang ở lẫn với dân ta là
A. Bóc lột, vơ vét của cải B. Chiếm đất của dân ta
C. Bắt dân ta phải phục dịch người Hán D. Đồng hóa dân tộc ta
Câu 4. Cuộc khởi nghĩa Bà Triệu chống quân xâm lược:
A. Hán B. Triệu C. Ngô D. Lương
Câu 5. Thời gian Lí Bí phất cờ khởi nghĩa:
A. Mùa xuân năm 542 B. Mùa xuân năm 543
C. Mùa xuân năm 544 D. Mùa xuân năm 545
Câu 6. Thành phần nào chiếm tỷ lệ lớn nhất trong không khí:
A. Khí oxi C. Hơi nước
B. Khí nito D. Các khí khác
Câu 7. Châu thổ là:
A. Bình nguyên bồi tụ
B. Bình nguyên bào mòn
C. Bình nguyên bồi tụ và bình nguyên bào mòn
D. Bình nguyên bồi tụ ở cửa sông lớn
Câu 8. Các đai khí áp thấp nằm ở Những vĩ độ:
A. 00 và 600 Bắc và Nam B. 00 và 300 Bắc và Nam
C. 600 Bắc và Nam và 300Bắc và Nam. D. 00 và 900 Bắc và Nam
Câu 9. Đới khí hậu có lượng mưa lớn nhất trên Trái Đất:
A. Hàn đới B. Ôn đới Bắc bán cầu
C. Nhiệt đới D. Ôn đới Nam bán cầu
Câu 10. Các chí tuyến nằm ở Những vĩ độ nào trên Trái Đất:
A. 00 B. 660 33’ Bắc và Nam
C. 900 Bắc và Nam D. 23027’ Bắc và Nam
Câu 11. Việc làm nào sau đây vi phạm quyền trẻ em?
A. Vận động trẻ em đến trường.
B. Đi đăng ký khai sinh cho trẻ.
C. Tổ chức cho trẻ em làm việc trong các hầm mỏ.
D. Tổ chức lớp học tình thương.
Câu 12. Loại biển báo giao thông nào sau đây là biển báo cấm?
A. Hình tam giác đều, nền màu vàng có viền đỏ, hình vẽ màu đen
B. Hình tròn, nền màu trắng có viền đỏ, hình vẽ màu đen.
C. Hình tròn nền màu xanh lam, hình vẽ màu trắng.
D. Hình chữ nhật vuông, nền xanh lam.
Câu 13. Câu nào dưới đây thể hiện lòng biết ơn của dân tộc ta?
A. Tôn sư trọng đạo. B. Lá lành đùm lá rách.
C. Ăn to nói lớn. D. Tay làm hàm nhai.
Câu 14. Trường hợp nào sau đây là công dân nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam?
A. Người Việt Nam định cư và nhập quốc tịch nước ngoài.
B. Người nước ngoài sang công tác tại Việt Nam.
C. Trẻ em không có cha mẹ được sinh ra trên lãnh thổ Việt Nam.
D. Trẻ em có cha mẹ là người nước ngoài đến học tập và sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam.
Câu 15. Hành vi nào sâu đây vi phạm kỷ luật?
A. Đi học đúng giờ.
B. Đi xe dàn hàng hai, hàng ba.
C. Viết đơn xin nghỉ một buổi học.
D. Đi xe đạp đến cổng trường, rồi xuống dắt xe vào sân trường.

PHẦN II. KHOA HỌC TỰ NHIÊN (3,0 điểm).
Câu 16. Hiện tượng nào sau đây sẽ xảy ra khi nung nóng một vật rắn?
A. Khối lượng riêng của vật tăng.
B. Thể tích của vật tăng.
C. Khối lượng của vật tăng.
D. Cả thể tích và khối lượng riêng của vật đều tăng
Câu 17. Khi các vật nở vì nhiệt, nếu bị ngăn cản thì gây ra lực lớn, do đó trong thực tế khi lắp đặt đường ray xe lửa ở chỗ nối các thanh ray người ta thường để một

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.