de toan9 hhb – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Tổng hợp bài kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin tổng hợp lại bạn đọc về de toan9 hhb, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Kì thi tuyển sinh lớp 10 thpt
Môn thi :lịch sử

A.lịch sử việt nam ( 7,0 điểm )
Câu 1( 5, 0 điểm )
Trình bày hoàn cảnh và nội dung chủ yếu của Hội nghị thành lập Đảng cộng san Việt Nam ( 03- 02- 1930). Việc thành lập Đảng cộng sản Việt Nam có ý nghĩa lịch sử như thế nào?
Câu 2 (2,0 điểm)
Nêu nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp( 1945 – 1954)

B.Lịch sử thế giới (3,0 điểm)
Câu 3 ( 1,0 điểm )
Hoàn chỉnh kiến thức trong bảng sau về sự thắng lợi của phong trào giải phóng dân tộc ở châu á , châu Phi sau chiến tranh thế giớ thứ hai:
Số thứ tự
Thời gian
Sự kiện

1
17- 08- 1945
………………………………………………..

2
…………………………………
Ân Độ nổi dậy giành độc lập

3
08 – 1975
………………………………………………..

4
…………………………………
An-giê-ri nổi dậy giành độc lập

Câu 4 ( 2,0 điểm)
Hãy cho biết quá trình phát triển các thành viên của tổ chức ASEAN từ “ASEAN 6” thành “ASEAN 10”. Thời cơ và thách thức khi Việt Nam gia nhập tổ chức ASEAN?
…………….Hết……………

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.