Đề Toán vao 10 tinh Thanh Hóa các năm (2001-2016) – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Nội dung bài được KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin tổng hợp lại các bạn học sinh về Đề Toán vao 10 tinh Thanh Hóa các năm (2001-2016), thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

đề thi tuyển sinh vào lớp 10 thpt tỉnh thanh hoá
năm học: 2001 – 2002
môn toán

Bài 1 (1,5đ): Cho biểu thức:
A =
1.Rút gọn . 2. Tính giá trị của biểu thức A với x
Bài 2 (2đ ) :
Cho phương trình: x2 -2- 1)x + – 1) = 0 (với là tham số )
1. Giải phương trình khi m = 2
2.Chứng minh rằng phương trình luôn có hai nghiệm phân biệt x1, x2 với mọi giá trị của
Tìm để có giá trị nhỏ nhất
Bài 3 (2đ):
Cho hệ phương trình:
a. Giải hệ phương trình khi m = 2
b. Xác định m để hệ phương trình có 1 nghiệm, vô nghiệm, vô số nghiệm
Bài 4 (3,5đ ) : Cho tam giác cân ABC (AB = AC), với nội tiếp trong đường tròn tâm O. Đường trong đường kính BC cắt AB ở E, cắt AC ở F. Chứng minh rằng:
1. O thuộc đường tròn đường kính BC
2. là Mọi tam giác cân.
3. Tứ giác EOFB là hình thang cân. Suy ra
Bài 5 (1đ ): Tìm nghiệm nguyên dương của phương trình:

đề thi tuyển sinh vào lớp 10 thpt tỉnh thanh hoá
năm học: 2002 – 2003
môn toán

Bài 1 (2đ):
1. Giải phương trình: x2 – 6x + 5 = 0
2. Tính giá trị của biểu thức: A =
Bài 2 (2đ ) :
Cho phương trình: mx2 – (2+ 1)x + 2 = 0 (với là tham số )
Tìm các giá trị của m để phương trình:
1. Có nghiệm.
2. Có tổng bình phương các nghiệm bằng 22.
3. Bình phương của hiệu hai nghiệm bằng 13.
Bài 3 (1đ ) Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình:
Tính các caịnh của một tam giác vuông biết rằng chu vi của nó là 12cm và tổng bình phương độ dài các cạnh bằng 50.
Bài 4 (đ ) Cho biểu thức:
1. Tìm các giá trị nguyên của x để B nhận giá trị nguyên.
2. Tìm giá trị lớn nhất của B.
Bài 5 (1đ )
Cho tam giác cân ABC (AB = AC) nội tiếp trong đường tròn tâm O. Gọi M, N, P lần lượt là các điểm chính giữa các cung nhỏ AB, BC, CA; BP cắt AN tại I; MN cắt AB tại E. Chứng minh rằng:
1. Tứ giác BCPM là hình thang cân; Góc ABN có số đo bằng 900.
2. Tam giác BIN cân; EI//BC.
Bài 6 (1đ): Giải phương trình:

đề thi tuyển sinh vào lớp 10 thpt tỉnh thanh hoá
năm học: 2003 – 2004
môn toán

Bài 1 (2đ):
1. Giải phương trình: x2 – 2x + 1 = 0
2. Giải hệ phương trình:
Bài 2 (2đ): Cho biểu thức:
M =
1.Tìm điều kiện của x để M có nghĩa.
2.Rút gọn M.
3.Chứng minh M
Bài 3 (1,5đ ) : Cho pt: x2 – 2x –

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.