DE TOAN, TV – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Nội dung bài được KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin tổng hợp lại quý bạn đọc về DE TOAN, TV, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Họ và tên:…………………………………………
Lớp: 3
BÀI KIỂM TRA TUẦN 13
Năm học: 2012-2013

I – PHẦN TOÁN
1 -Điền tiếp vào ô trống:
Số lớn
số bé
Số lớn gấp mấy lần số bé
Số bé bằng một phần mấy số lớn?

123
3

90
6

72
9

32
8

2 – Đặt tính rồi tính
34 x 9
52 x 8
156 : 8
356 : 4

35 + 15 + 65 + 85

3 – Tính: 15 x 5 + 77
32 : 4 – 4
5 + 30 : 6
36 – 4 x 5

4 – Tính bằng cách tính thuận tiện nhất
5 x 7 x 2
35 + 15 + 65 + 85
125 – 17 + 25
100 : 2 : 5

5 – Rổ thứ nhất đựng 56 quả cam. Rổ thứ 2 có số quả cam bằng số quả cam ở rổ thứ nhất. Hỏi cả hai rổ đựng bao nhiêu quả cam?

6 – Hoà có 156 hòn bi, Hoà cho Minh 12 hòn bi. Số bi còn lại Hoà chia vào 2 túi. Biết số bi túi thứ nhất gấp 3 lần số bi trong túi thứ hai. Hỏi số bi ở mỗi túi là bao nhiêu?
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
6 – Điền số thích
hợp vào ô trống:

II – PHẦN TIẾNG VIỆT
1 – Điền l hoặc n vào chỗ trống cho thích hợp. (Em hãy đọc câu đó 5 lần)
… úa …ếp là lúa …ếp làng
Lúa …ên lớp lớp …òng …àng lâng lâng.
2 – Gạch chân các từ chỉ hoạt động hoặc trạng thái trong đoạn văn sau:
Hôm ấy, trên một chuyến xe buýt đông người, có anh thanh niên đang ngồi trên ghế cứ lấy hai tay che kín mặt. Thấy vậy, một cụ bà ngồi bên cạnh bèn hỏi: “Cháu nhức đầu à? Có cần lấy dầu để xoa cho đỡ không?” Anh thanh niên liền nói nhỏ với cụ: “Không phải đâu ạ. Cháu chỉ không nỡ nhìn các cụ già và phụ nữ phải đứng trên xe đó thôi!”
3 – Viết 2 câu theo mẫu Ai làm gì? để nói về hoạt động ở lớp em.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………..
4. Hãy viết một bức thư cho cô giáo cũ của em. Kể về tình hình học tập của em.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.