Đề toán tự ôn – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 9

Sau đây Kho_đề_thi Đề thi Toán Hình học lớp 9 xin thu thập lại các bạn học sinh về Đề toán tự ôn, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

ĐỀ TỰ ÔN SỐ 01 Thời gian: 120 phút
ĐỀ BÀI
Câu 1. (3.0 điểm)
Cho biểu thức:
Rút gọn P
Tìm x để P >0.
Tìm x để
Câu 2. (1.0 điểm)
Tìm các số x thõa mãn đồng thời x3+x2-4x-4=0 và (x+1)(x2-2x+2)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.