Đề Toán thi thử vào 10 (Đồng Lý 12-13) – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Sau đây Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin tổng hợp lại các sĩ tử về Đề Toán thi thử vào 10 (Đồng Lý 12-13), bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Phòng GD_ĐT Lý Nhân Đề thi tuyển sinh vào PTTH
Trường T.H.C.S Đồng Lý Năm học 2012 -2013
—————————– Môn :Toán ( đề thi thử ) ( Thời gian làm bài :120 phút )

Bài 1 : ( 1, 5 đ )
Cho biểu thức K=
a) Rút gọn biểu thức K.
b) Tính gía trị của K khi a = 9
c) Tìm các giá trị của a sao cho K < 0
.. Bài 2 🙁 1,0 ® )
Vẽ đồ thị hàm y = .x2 .
Bài 2 🙁 1, 5 ® )
Cho phương trình : 3×2 – 2(m+1)x + m + 1 = 0 ( 1 ) với x
là ẩn số , m là tham số .
a)Giải phương trình (1 ) khi m = 1
b)Xác định m để phương trình (1) có nghiệmkép.
c)Tính các nghiệm kép đó .
Bài 3 : ( 1, 5 ® )
Cho hệ phương trình
a)Giải hệ phương trình khi cho m = 1.
b)Tìm giá trị của m để hệ phương trình vô nghiệm .

Bài 4 🙁 3,5 ® )
Cho nửa đường tròn (O) đường kính AB . Từ A và B kẻ hai
tiếp tuyến Ax và By .Qua điểm M thuộc nửa đường tròn này , kẻ
tiếp tuyến thứ ba , cắt các tiếp tuyến Ax và By lần lượt ở E vàF .
Chứng minh AEMO là tứ giác nội tiếp .
AM cắt OE tại P , BM cắt OF tại Q.Tứ giác MPOQ là
hình gì ? Tại sao ?
Kẻ MH vuông góc với AB (H thuộc AB).Gọi K là
giao điểm của MH và EB.So sánh MK với KH .
Bài 5:( 1® ) Giải phương trình 2×2 – 8x + = 13

——————————————————-

Hỏi và đáp