đề toán THCS có giải – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Tổng hợp bài KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin thu thập lại các sĩ tử về đề toán THCS có giải, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Bộ Đề TOáN 6 Kì 2
KIểM TRA HìNH TIếT 28
( thời gian 45’)
Đề số I
Bài 1) (2điểm)
Vẽ tam giác ABC cóAB=3cm,AC=5cm,BC=6cm
lấy điểm Mnằm trong tam giác
vẽ các tia AM,BM, và đoạn thẳng MC
bài 2:(2 điểm)Các câu sau đúng hay sai:
a)góc bẹt là góc có2 cạnh là hai tia đối nhau
b)góc 600 và 400 Là hai góc phụ nhau
c)nếu tia0b nằm giữa hai tia 0avà Oc thì
aÔb+bÔc =aÔc
bài 3, (2 điểm )Hãy chọn phương án đúng trong các phương án A, B,C thích hợp :
1/Tia0t là phân giáccủa xÔy nếu :
A/Tia Ot là tia nằm giữa 2 tia Ox và Oy
B/ yÔt = tÔx
C/ Tia Ot nằm giữa hai tia 0x và0yvà yÔt= tÔx
2/ Cho đường tròn tâm O bán kính R , lấy điểmM sao cho OM=R thì :
A/ Điểm M nằm trên đường tròn
B/ Điểm M nằm ngoài đờng tròn
C/Điểm M nằm trong đường tròn
Bài 4 (4đ) Trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ là tia Ox vẽ 2 tia Oz và Oy sao cho xÔz=450:;xÔy=900
a) Tia nào nằm giữa 2 tia còn lại? vì sao?
b) Tính zÔy
c) Tia Oz là tia phân giác của xÔy hay không ? vì sao ?

Biểu điểm và đáp án :
Bài 1 Nêu được cách vẽ tam giác ABC được (1đ)
*Cách vẽ :
+ Vẽ đoạn thẳng BC =6cm
+Vẽ cung tròn tâm B bán kính 3cm và cung tròn tâm C bán kính 5cm cắt nhau tại A
+Vẽ các đoạn thẳng AB, AC ta được tam giác ABC cần vẽ
*Vẽ đúng hình được (1đ)

Bài 2 (2đ)
Câu a) là câu đúng (0,5đ)
Câu b ) là câu sai (0,75đ)
Câu c) là câu đúng (0,75đ)
Bài 3 (2đ)
Mỗi câu đúng được 1đ)
1) Đáp án là C/
2) Đáp án là A/
Bài 4 Vẽ đúng hình được 0,5đ)
a) Vì trên một nửa mạt phẳng có bờ chứa tia Ox
xÔy < xÔz (900tia Oy nằm giữa 2 tia Oxvà Oz
=>xÔy +yÔz=xÔz
=>yÔz=xÔz-xÔy
=>yÔz=1500-900
=>yÔz=600
b)Trong 3 điểm A ;B;C điểm B nằm giữa 2 điểm Avà C
Vì đường thẳng ab cắt 3 tia Ox; Oy Oz lần lựot tại 3điểm A; B; C ;mà tia Oy nằm giữa 2 tia Ox và Oz (BOy)
=>B nằm giữa 2điểm A và B.

Kiểm tra Học kì II Toán 6
(Thời gian làm bài 90’)
Đề số I
Bài 1 Hãy chọn câu đúng trong các phương án A; B; C thích hợp
1/Kết quả rút gọn của phân số đén phân số tối giản là :
A/ ;B;C
2/trong các phân số Phân số nhỏ nhất là
A/ B/ C
3bằng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.