de toan quoc PGD quoc gia(2010) – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Sau đây kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin thu thập lại quý bạn đọc về de toan quoc PGD quoc gia(2010), nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

TRƯỜNG THCS NGUYỄN CÔNG TRỨ ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I
LỚP 7 … Năm học 2010-2011
HỌ VÀ TÊN …………………………… MÔN ĐỊA LÍ 7
THỜI GIAN: 45 phút
ĐIỂM

LỜI PHÊ

I.TRẮC NGHIỆM: (3,0 điểm)
Chọn câu trả lời đúng nhất(1.5đ)Nhiều nước ở đới ôn hòa, thế mạnh nổi bật nhất nền kinh tế là ngành:
Công nghiệp chế biến
Công nghiệp khai thác
Cả A, B đúng
Cả A, B sai
Hoạt động kinh tế cổ truyền của các dân tộc ở đới lạnh phổ biến là:
Chăn nuôi tuần lộc, khai thác khoáng sản, đánh bắt cá
Đánh bắt cá, khai thác rừng, săn thú có lông quý
Đánh bắt cá, chăn nuôi tuần lộc, săn thú có lông quý
Chăn nuôi tuần lộc, săn thú có lông quý, khai thác khoáng sản
Câu 3: Châu lục có diện tích chủ yếu nằm trong đới nóng là:
Châu Á B Châu Mĩ C.Châu Phi D. Châu Đại Dương
Câu 4: Dân số ở đới nóng chiếm:
Gần 50% dân số thế giới B. Hơn 35% dân số thế giới
C.40% dân số thế giới D.Khoảng 60% dân số thế giới
Câu 5: Ý nào dưới đây không đúng là hoạt động kinh tế cổ truyền ở hoang mạc?
Chăn nuôi du mục, vận chuyển hàng hóa
B.Trồng trọt trong các ốc đảo, chăn nuôi
C.Khai thác dầu khí, khoáng sản
D.Vận chuyển hàng và buôn bán qua các hoang mạc
Câu 6: Hiện nay trên thế giới có hơn
A. 300 quốc gia và vùng lãnh thổ B. 200 quốc gia và vùng lãnh thổ
C. 100 quốc gia và vùng lãnh thổ C. 50 quốc gia và vùng lãnh thổ
Câu 7 (0.5đ). Điền từ đúng Đ hoặc S vào ô trống:
A Vùng núi là nơi cư trú của các dân tộc ít người
B. Vùng núi là nơi tập trung dân cư đông đúc
C. Hoạt động kinh tế cổ truyền là chăn nuôi và săn bắt
D. 50% dân cư đới ôn hòa sống trong các đô thị
Câu 8:(1đ)Điền từ còn thiếu
A.Châu lục là…………………B.Lục địa là………………………………………….
II.TỰ LUẬN:(7,0 điểm)
Môi trường đới nóng phân bố chủ yếu trong giới hạn của các ví tuyến nào?Nêu tên các kiểu môi trường của đới nóng? (2 điểm)
Hãy kể tên các châu lục, lục địa,các đại dương trên thế giới?(3điểm)
Vì sao lại nói đới lạnh là vùng hoang mạc lạnh của Trái Đất? (2 điểm)

Bàilàm ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… . …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ĐÁP ÁN ĐỊA 7
TRẮC NGHIỆM: (3,0 điểm)

CÂU
1
2
3
4
5
6

ĐÁP ÁN
D
C
A
A
C
B

TỰ LUẬN:(7,0 điểm)
Câu 1:
Mật độ dân số: là số cư dân trung bình sinh sống trên một đơn vị diện tích lãnh thổ (đơn vị người/ km2)
Mật độ dân số Việt Nam = == khoảng 240 người/ Km2
Câu 2:
Trên thế giới người ta phân hai nhóm nước: Đang phát triển và phát triển dựa vào Mọi chỉ tiêu sau:

Nước phát triển
Nước đang phát triển

Thu nhập bình quân đầu người
Tỷ lệ tử vong trẻ em ‰
Chỉ số phát triển con người(HDI)
Trên 20.000USD/năm
Thấp
0,7 đến gần bằng 1
Dưới 20.000 USD/năm
Khá cao
Dưới 0,7

Câu 3:
Khí hậu châu Phi nóng và khô vì:
Đại bộ phận lãnh thổ châu Phi nằm giữa 2 chí tuyến, đường xích đạo đi qua gần ở giữa châu Phi (1điểm)
Diện tích châu Phi rộng lớn. Châu Phi là lục địa hình khối, bờ biển ít bị cắt xẻ, ảnh hưởng của biển không vào sâu trong đất liền. Dòng biển lạnh chảy sát ven bờ.(1 điểm)
Khí hậu nóng, khô:
Nóng: nhiệt độ trung bình trên 20 0C (0,5 điểm)
Khô: lượng mưa ít, phân bố không đều, giảm dần về 2 chí tuyến (0,5 điểm).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.