DE TOAN LUYEN THI VAO THPT 13 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 9

Nội dung bài được KHODETHI.ORG Đề thi Toán Hình học lớp 9 xin tổng hợp lại các sĩ tử về DE TOAN LUYEN THI VAO THPT 13, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

ÑEÀ SOÁÁ 1
Câu 1: a) So sánh hai số
b) Chứng minh rằng số sau đây là số nguyên:
Câu 2: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho đường thẳng (d) có ph/trình y = kx + k2 – 3.
Tìm k để đường thẳng (d) đi qua gốc tọa độ.
Tìm k để đường thẳng (d) song song với đường thẳng (d’) có phương trình y = -2x + 10.
Câu 3: Cho phương trình bậc hai đối với x: (m + 1)x2 – 2(m – 1)x + m – 3 = 0 (*)
Chứng minh rằng phương trình (*) luôn luôn có 2 nghiệm phân biệt với mọi
giá trị của m ( -1.
Tìm giá trị của m để phương trình có hai nghiệm cùng dấu.
Tìm giá trị của m để phương trình có hai nghiệm cùng dấu và trong hai
nghiệm đó có nghiệm này gấp đôi nghiệm kia.
Câu 4: Cho hai đường tròn (O; R) và (O’; R’) cắt nhau tại hai điểm phân biệt A và B (O và O’ thuộc hai nửa mặt phẳng bờ AB). Các đường thẳng AO, AO’ cắt đường tròn (O) tại các điểm thứ hai C và D, cắt đường tròn (O’) tại các điểm thứ hai E và F.
Chứng minh ba điểm B, C, F thẳng hàng và tứ giác CDEF nội tiếp được đường tròn.
Chứng minh ba đường thẳng AB, CD, EF đồng quy.
Chứng minh A là tâm đường tròn nội tiếp tam giác BDE. Tìm điều kiện để DE là tiếp tuyến chung của hai đường tròn (O) và (O’).

đề số 2
Câu 1: ( 2,5 điểm).
1/. Giải bất phương trình : x + > 5 .
2/. Giải hệ phương trình :
Câu 2: ( 2 điểm).
Cho biểu thức: P = .
1. Tìm điều kiện đối với x để biểu thức P xác định .
2. Rút gọn biểu thức P .
3. Tìm giá trị của x khi P = 1.
Câu 3: ( 2 điểm).
Cho phương trình bậc hai : x2 ( 2(m ( 1) x + m ( 3 = 0. (1)
1. Chứng minh rằng phương trình (1) luôn luôn có hai nghiệm phân biệt với mọi
giá trị của m.
2. Tìm m để phương trình (1) có một nghiệm bằng 3 và tính nghiệm kia.
3. Tìm m để phương trình (1) có hai nghiệm đối nhau.
Câu 4: (3,5 điểm).
Trên một đường thẳng lấy ba điểm A, B, C cố định theo thứ tự ấy. Gọi (O) là đường tròn tâm O thay đổi nhưng luôn luôn đi qua A và B. Vẽ đường kính I J vuông góc với AB; E là giao điểm của I J và AB. Gọi M và N theo thứ tự là giao điểm của CI và C J ( M I, N J).
1/. Chứng minh IN, JM và CE cắt nhau tại một điểm D.
2/. Gọi F là trung điểm của CD. Chứng minh OF MN.
3/. Chứng minh FM, FN là hai tiếp tuyến của (O).
4/. C/minh EA. EB = EC. ED. Từ đó suy ra D là điểm cố định khi (O) thay đổi.
đề số 3
Câu 1: ( 2 điểm).
1. Giải hệ phương trình :
2. Giải bất phương trình:
Câu 2: ( 2,50 điểm). Cho biểu thức:
A =
1. Tìm điều kiện đối với để biểu thức A được xác định.
2. Rút gọn biểu thức A.
3. Tính giá trị của A khi .
Câu 3: ( 2 điểm).
Một tam giác vuông có cạnh huyền bằng 15 cm và tổng hai cạnh góc vuông bằng 21 cm. Tính mỗi cạnh góc vuông.

Hỏi và đáp