Đề toán luyên HSG – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Nội dung bài được Kho_đề_thi Đề thi Toán Số học lớp 6 xin tổng hợp lại quý bạn đọc về Đề toán luyên HSG, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Đề toán số học luyện HSG lớp 6

Giới thiêu:
Có 3 đề toán số học liên quan phép tính lũy thừa , NST biên soạn & giải rồi, giới thiệu để HSG luyện cho quen .

Câu 1 :Tính nhanh:
a/ 872 + 732 – 272 – 132 = ? b/ 992 + 54×22 + 54X78 – 1 = ?

Giải
a/ Biết a2 – b2 = (a-b).(a+b) nên ta có thể biến đổi 872+732 – 272 – 132 = (872- 132) + (732 – 272) = (87-13).(87+13) + (73-27).(73+27) = 100.74 + 100. 46 = 100.(74 + 46) = 100.120 = 12000 (ĐS)
b/ 992+ 54×22 + 54×78 – 1 = (992 – 1) + 54.(22 + 78) = (99-1)(99+1) + 100.54 = 98×100 + 54×100 = 15200 (ĐS)

Câu 2/ Cho A = 3.(22+1).(24+1).(28+1).(216+1)
Không làm phép tính, hãy rút gọn biểu thức rồi tìm số tận cùng của A

Giải
Rút gọn A ta có:
A = 3(22+1).(24+1).(28+1).(216+1)
= (4-1).(22+1).(24+ 1).(28+1).(216+1) = [(22 – 1).(22+1)] x (24+ 1).(28+1).(216+1)
= (24-1).(24+1).(28+1).(216+1) = (28-1).(28+1).(216+1) = (216-1)(216+1) = 232 – 1
Biết 232 tận cùng là 2 ( A = 232 – 1 tận cùng bằng 1 (ĐS)

Câu 3:
Cho ba chữ số  thỏa mãn 0b mà để c+b=8 thì phải có c=5
Vậy kết quả a = 2; b =3; c = 5 (ĐS)
Vì có hai số nhỏ nhât là 235 và 253. để 235 +253 = 488.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.