Đề Toán lớp 8 HK I NH 2016 2017 Đề 2 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Tổng hợp bài KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin thu thập lại các bạn học sinh về Đề Toán lớp 8 HK I NH 2016 2017 Đề 2, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
CHÂU THÀNH

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I, NĂM HỌC 2016-2017
Môn TOÁN, Lớp 8

Đề chính thức

Thời gian: 120 phút (không kể phát đề)

I – PHẦN TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN : (2.0 đ) – Thời gian làm bài 20 phút
Học sinh chọn chữ cái chỉ kết quả mà em chọn là đúng và ghi vào tờ giấy làm bài.

Câu 1: Rút gọn biểu thức (a + b)2 + (a – b)2 ta được:
A. 2a2 + 2b2 B. – 4ab C. 4ab D. 2a2 – 2b2

Câu 2: Đa thức chia hết cho đa thức khi m bằng:
A. B. C. 2 D. 4

Câu 3: Giá trị của biểu thức A = x3 + 3×2 + 3x + 1 với x = 99 là:
A. 1000000 B. 100000 C. 10000 D. 1000

Câu 4: Rút gọn phân thức ta có kết quả là:
A. x – 3 B. x + 3 C. x – 6 D. x+6

Câu 5: Nếu thì đa thức A là:
A. x+1 B. C. D. x2 + x

Câu 6: Hình thang cân là hình thang có:
A. Hai cạnh bên bằng nhau. B. Hai đường chéo bằng nhau.
C. Hai cạnh đáy bằng nhau. D. Hai góc đối bằng nhau.

Câu 7: Một hình thang có đáy lớn là 5cm, đáy nhỏ ngắn hơn đáy lớn 2cm. Độ dài đường trung bình của hình thang sẽ là:
A. 3cm B. 3,5cm C. 4cm D. 7cm

Câu 8: Một hình chữ nhật có diện tích bằng 48cm2 và có một cạnh bằng 6cm thì đường chéo của hình chữ nhật đó bằng:
A. 8cm B. 10cm C. 12cm D. 14cm

– Hết –

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
CHÂU THÀNH

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I, NĂM HỌC 2016-2017
Môn TOÁN, Lớp 8

Đề chính thức

Thời gian: 120 phút (không kể phát đề)

Điểm bằng số

Điểm bằng chữ
Giám khảo 1

Lời phê
thứ tự
Số tờ

Giám khảo 2

phách

II – PHẦN TỰ LUẬN : ( 8.0 đ) Thời gian làm bài 100 phút
Bài 1: ( 1,5đ) Tìm x biết:
a/
b/ = 0
Bài 2: (1đ) Cho A= ( 4×3 + 12×2): 2x – 2x(3 – x) + (1- 2x)(1 + 2x).
Chứng minh: giá trị của A không phụ thuộc vào biến x
Bài 3: ( 2,5đ) Thực hiện các phép tính:
a/
b/
c)
Bài 4: (3đ) Cho tam giác ABC vuông tại A có M, N, I lần lượt là trung điểm của các cạnh AB, AC, BC. Gọi D là điểm đối xứng của I qua M.
a/ Chứng minh tứ giác AMIN là hình chữ nhật.
b/ Chứng minh tứ giác ADBI là hình thoi
c/ Chứng minh diện tích của tam giác AMN bằng diện tích tam giác ABC.
BÀI LÀM
I – PHẦN TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN :

Câu
1
2
3
4
5
6
7
8

Kết quả

II – PHẦN TỰ LUẬN :

HƯỚNG DẪN CHẤM
Ðề kiểm tra HỌC KÌ I, Năm học 2016-2017 – Môn TOÁN, Lớp 8

I – PHẦN TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN : ( 2.0 đ)

Câu
1
2
3
4
5
6
7
8

Kết quả
A
D
A
B
C
B
C
B

II – PHẦN TỰ LUẬN : ( 8.0 đ)

Bài
Câu
Nội dung cần đạt
Biểu điểm
Ghi chú

1
1.5 đ
a
0,75đ

0,25đ

. x = 0
0,25đ

. KL
0,25đ

b
0,75đ
= 0

0

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.