Đề Toán HK1 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Nội dung bài được kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin tổng hợp lại các bạn học sinh về Đề Toán HK1, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Lớp: ĐHĐL khoá
Đề kiểm tra học kỳ I
Môn: Toán lớp 7
I. TRẮC NGHIỆM: (3Đ): HÃY CHỌN CÂU ĐÚNG
Câu 1: bằng
a) b) c) 1 d) -1
Câu 2: bằng
a) -5 b) 3+4 c) 5 d)
Câu 3: Cho hàm số thì
a) f(4)=-1 b) f(-1)=2 c) f(2)=-1 d) f(0)=-3
Câu 4: Cho biết hai đại lượng x, y tỉ lệ nghịch với nhau và khi x=4 thì y=5. Hệ số tỉ lệ nghịch a của y đối với x là:
a) b) c) 20 d) 9
Câu 5: Cho DEF có Thì góc ngoài tai đỉnh E là.
a) 700 b) 1000 c) 1100 d) 650
Câu 6: ABC và DEF có Để ABC = DEF (g-c-g) cần bổ sung điều kiện nào sau đây:
a) AC=DF b) AB=DE c) BE=EF d)
II. TỰ LUẬN: (7Đ)
Bài 1: Tính (1,5đ)
a) b) c)
Bài 2: Tìm x biết (1,5đ)
a) b)
Bài 3: (2đ) Tính số đo các góc của một tam giác biết chúng lần lượt tỉ lệ với 3; 4; 5.
Bài 4: (2đ) Cho ABC, M là trung điểm của BC. Trên tia đối của tia MA lấy điểm E sao cho ME=MA. Chứng minh
a) ABMECM b) AB//CE

ĐÁP ÁN – BIỂU ĐIỂM
I. TRẮC NGHIỆM: (3Đ) CHỌN CÂU ĐÚNG
Câu 1: b (0,5đ) Câu 4: c (0,5đ)
Câu 2: c (0,5đ) Câu 5: c (0,5đ)
Câu 3: a (0,5đ) Câu 6: b (0,5đ)
II. TỰ LUẬN: (7Đ)
Bài 1: Tính (1,5đ)
a)
=
=
b) c
= =
= =
= =
Bài 2: Tìm x (1,5đ)
a) b)

suy ra

hoặc

Bài 3: (2đ)
Gọi số đo các góc của tam giác lần lượt là a, b, c
Theo đề bài ta có và a+b+c=1800
Theo tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có

Vậy số đo các góc của tam giác lần lượt là 450, 600, 750
Bài 4: (2đ)
GT
ABC MB=MC
ME=MA

KL
a) ABMECM
b) AB//CE

a) Chứng minh (ABM = (ECM
Xét (ABM và ECM có
MB=MC (gt)
(đđ)
MA=ME (gt)
Vậy (ABM = (ECM (c-g-c)
b) Chứng minh AB//CE
Ta có (ABM = (ECM (chứng minh trên)
Suy ra
Do đó AB//CE (vì có cặp góc so le trong bằng nhau)

Họ và tên : Lê Thị Luyến
Trường : THCS Nguyễn Huệ
Số điện thoại : 058.780.345

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.