de toan co dap an – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Nội dung bài được kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin thu thập lại các sĩ tử về de toan co dap an, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Phòng GD – ĐT Chưprông ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I
Trường THCS Nguyễn Chí Thanh NĂM HỌC 2008 – 2009
Môn: Toán 8

I. TIÊU
Về kiến thức: HS nắm được các dạng toán,biết vận dụng các kiến thức đã học vào tính toán các bái toán cụ thể, hệ thống hóa các kiến thức đã học. Kiểm tra đánh giá việc tiếp thu kiến thức của học sinh trong học kì I
về kĩ năng:rèn luyện kĩ năng giải toán, biết phân tích,tổng hợp kiến thức đã học vào việc giải toán
Thái độ: giáo dục tính cẩn thận, chính xác,tính trung thực trong kiểm tra

II.MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HKI

Nhận biết

Thông hiểu
Vận dụng
Tổng

TN

TL
TN
TL
TN
TL

Nhân, chia đa thức

2

0.5

1

0,25
2

2

5

2.75

Phân thức đại số

1

1
1

0,25

1

1
3

2.25

Tứ giác
2

0.5
1

1
2

0.5

2

2
7
4

Diện tích đa giác

1

1
1
1

Tổng
6

3
6

3
4

4
16

10

III. NỘI DUNG ĐỀ

Trường THCS Nguyễn Chí Thanh KIỂM TRA HỌC KỲ I năm học 2008 – 2009
Họ và tên :………………………………………. Môn : Toán 8
Lớp : …………… Thời gian làm bài 90 phút
Điểm

Lời phê của giáo viên

Đề bài:
I. Phần trắc nghiệm khách quan: (2 điểm).
Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng.
1. (x – 2y)2 =
A. x2 + 2xy + 4y2. B. x2 + 4xy + 4y2. C. x2 – 4xy + 4y2. D. x2 – 4xy + 2y2.
2. Kết quả của phép tính 15×2 y2 z : (3xyz) là:
A. 5xyz B. 5 x2 y2 z C. 15xy D. 5xy
3. Điều kiện xác định của phân thức là :
A. B. CD. và
4. Với x = 105 thì giá trị của biểu thức x2 – 10x + 25 bằng:
A. 1000 B. 10000 C. 1025 D. 10025
5. Tứ giác nào luôn có hai đường chéo bằng nhau?
A. Hình bình hành. B. Hình thoi. C. Hình chữ nhật. D. Hình thang.
6. Hình nào sau đây là hình thoi?
Tứ giác có một đường chéo là phân giác của một góc.
Hình bình hành có hai đường chéo bằng nhau.
Hình bình hành có hai đường chéo vuông góc với nhau.
Tứ giác có hai cạnh kề bằng nhau.
7. Tam giác vuông có hai cạnh góc vuông là 3 cm và 6 cm. Diện tích của tam giác đó là:
A. 18 cm2. B. 24 cm2. C. 22 cm2. D. 9 cm2.
8. Hai đường chéo của một hình thoi bằng 8 cm va 6 cm. Cạnh của hình thoi bằng:
A. 5 cm B. 25 cm C. 12,5 cm D. cm
II. Tự luận : (8 điểm).
Bài 1: (2 điểm). Phân tích đa thức sau thành nhân tử.
a) 3×2 – 3y2 – 12x + 12y ; b) x2 – y2 + 2x + 1.
2: (2 điểm) Cho phân thức:
a) Tìm điều kiện của x để giá trị của phân thức được xác định
b) Tìm giá trị của x để giá trị của phân thức bằng -1.
Bài 3 : (4 điểm)
Cho tam giác ABC vuông tại A, có AB = 6 cm, AC = 8 cm. M là trung điểm của cạnh BC.
a.Tính AM
b.Gọi D là điểm đối xứng với A qua M. Tứ giác ABDC là hình gì? Vì sao?
c. Tính chu vi và diện tích của tứ giác ABDC?
d.Tam giác ABC có điều kiện gì thì tứ giác ABDC là hình vuông?

Trường THCS Nguyễn Chí Thanh KIỂM TRA HỌC KỲ I năm học 2008 – 2009
Họ và

Hỏi và đáp