ĐỀ TOÁN CHO HSG LỚP 8 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Những bài tập mà KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin tổng hợp lại quý bạn đọc về ĐỀ TOÁN CHO HSG LỚP 8, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

ĐỀ TOÁN CHO HSG LỚP 8

Bài 1: Cho biểu thức: M =
a) Rút gọn b) Tìm giá trị bé nhất của M .

Bài 2: Giải phương trình :
a) x2 – 2005x – 2006 = 0 b) + + = 9

Bài 3: Cho tứ giác ABCD có diện tích S. Gọi K, L, M, N lần lượt là các điểm thuộc các cạnh AB, BC, CD, AD sao cho AK/ AB = BL / BC = CM/CD = DN/DA= x.
a) Xác định vị trí các điểm K,L,M,N sao cho tứ giác MNKL có diện tích mhỏ nhất.
b) Tứ giác MNKL ở câu a là hình gì? cần thêm điều kiện gì thì tứ giác MNKL là hình chữ nhật

Bài 4 : Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất (nếu có)
A = x2 – 2x + 5
B = -2×2 – 4x + 1.
C =

Bài 5 : Chứng minh các bất đẳng thức :
1.Cho a + b + c = 0 . Chứng minh rằng :  a3 + b3 + c3 = 3abc.
2.Cho a, b, c là độ dài ba cạnh của tam giác. Chứng minh rằng :

Câu 6 : Cho hình vuông ABCD có AC cắt BD tại O. M là điểm bất kỳ thuộc cạnh BC (M khác B, C). Tia AM cắt đường thẳng CD tại N. Trên cạnh AB lấy điểm E sao cho BE = CM
a) Chứng minh: ∆OEM vuông cân.
b) Chứng minh: ME // BN.
Từ C, kẻ CH BN (H BN). Chứng minh rằng ba điểm O, M, H thẳng hàng.

Câu 7 :
a) Giải phương trình: x3 – 3x – 2 = 0
b) Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: P = x2 + 5y2 + 2xy – 4x – 8y + 2015.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.