ĐỀ TOÁN 9 TỰ LUYỆN – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Tổng hợp bài Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin thu thập lại các sĩ tử về ĐỀ TOÁN 9 TỰ LUYỆN, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

ĐỀ TỤ LUYỆN
ĐỀ 1:
BÀI 1: Giải các phương trình sau:
a. b. c.
Bài 2: Tính:
B = b) A = .
Bài 3: Cho biểu thức A =
Rút gọn biểu thức A
Với giá trị nào của x thì A< -1
Bài 4: Cho biểu thức A = (Với )
Rút gọn A b) Tìm x để A = – 1.

Bài 5: Cho nửa đường tròn tâm O, đường kính AB. Kẽ các tiếp tuyến Ax, By cùng phía với nửa đường tròn đối với AB. Từ điểm M trên nửa đường tròn kẽ tiếp tuyến thứ ba với đường tròn, nó cắt Ax và By lần lượt tại C và D.
a/ Chứng minh: Tam giác COD là tam giác vuông.
b/ Chứng minh: MC.MD=OM2.
c/ Cho biết OC=BA=2R, tính AC và BD theo R.

ĐỀ 2:

BÀI 1: Giải các phương trình sau:
b) c)
Bài 2: Rút gọn các biểu thức:.
B =. b) C =
Bài 3: Cho biểu thức :B=
Tìm TXĐ rồi rút gọn biểu thức B
Tính giá trị của B với x =3
Tìm giá trị của x để
Bài 4: Cho biểu thức P =
Rút gọn P
Tìm x để P = 2

Bài 5: Cho đường tròn tâm O bán kính R=6cm và một điểm A cách O một khoảng 10cm. Từ A vẽ tiếp tuyến AB (B là tiếp điểm).
a/ Tính độ dài đoạn tiếp tuyến AB.
b/ Vẽ cát tuyến ACD, gọi I là trung điểm của đoạn CD. Hỏi khi C chạy trên đường tròn (O) thì I chạy trên đường nào ?

ĐỀ 3:

BÀI 1: Giải các phương trình sau:
b.
Bài 2: Tính:
a . ; b.
Bài 3: Cho biểu thức M =
Rút gọn M
Tìm giá trị của a để M = – 4
Bài 4: Cho biểu thức
P = ( Với a 0 ; a 4)
Rút gọn biểu thức P.
Tìm giá trị của a sao cho P = a + 1.

Bài 5: Cho tam giác ABC nhọn nội tiếp đường tròn (O) đường kính AD. Gọi H là trực tâm của tam giác .
Tính số đo góc ABD
Tứ giác BHCD là hình gì? Tại sao?
Gọi M là trung điểm BC . Chứng minh 2OM = AH.

ĐỀ 4:

BÀI 1: Giải các phương trình sau:
a. b.
Bài 2: Tính:
a. b.
Bài 3: Cho biểu thức: A= với x 0, x 4
Rút gọn biểu thức A. b) Tính giá trị của biểu thức A khi x = 25.
c) Tìm giá trị của x để A = .
Bài 4: Cho biểu thức A =
Rút gọn biểu thức A.
Tìm x sao cho A nhận giá trị là một số nguyên

Bài 5: Cho đường tròn (O ; 3cm) và điểm A có OA = 6 cm. Kẻ các tiếp tuyến AB và AC với đường tròn (B, C là các tiếp điểm).Gọi H là giao điểm của OA và BC
Tính độ dài OH.
Qua điểm M bất kì thuộc cung nhỏ BC , kẻ tiếp tuyến với đường tròn, cắt AB và AC theo thứ tự tại E và F. Tính chu vi tam giác ADE.
Tính số đo góc DOE.
ĐỀ 5:

BÀI 1: Giải các phương trình sau:
b)

BÀI 2: Giải
a. b.
Bài 3: Cho biểu thức

a) Rút gọn biểu thức P
b) Tìm x để P>0, P

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.