De toan 9 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Nội dung bài được Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin thu thập lại các bạn học sinh về De toan 9, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

MA TRẬN VÀ ĐÁP ÁN
BÀI KIỂM TRA ĐẠI 9 BÀI SỐ 1 – 100% TỰ LUẬN

Chủ đề kiểm tra
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Tổng

Vận dụng thấp
Vận dụng cao

Căn thức bậc hai, Hằng dẳng thức
Khi nào thì có nghĩa
Vận dụng Hằng dẳng thức

Số câu
Số điểm
Tỷ lệ
01(2ý)
1,5
15%
01(2ý)
1,5
15%

02
3,0
30%

Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai

Hiểu và vận dụng các phép biến đổi làm bài tập tính và rút gọn đơn giản

Hiểu và vận dụng các phép biến đổi làm bài tập giải các phương trình vô tỉ

Số câu
Số điểm
Tỷ lệ

01(2ý)
2,0
20%

01(2ý)
2,0
20%
02
4,0
40%

Rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc hai

áp dụng các phép biến đổi làm toán rút gọn biểu thức chứa căn thức

Số câu
Số điểm
Tỷ lệ

01 (2ý)
2,5
25%

01
2,5
25%

Căn bậc ba

Vận dụng khái niệm căn bậc ba giải phương trình vô tỉ

Số câu
Số điểm
Tỷ lệ

01
0,5
5%
01
0,5
5%

Tổng cộng
Số câu
Số điểm
Tỷ lệ

1
1,5
15%

2
3,5
35%

1
2,5
25%

2
2,5
25%

6
10
100%

ĐÁP ÁN
ĐỀ 2
Câu
Nội dung – Đáp án
Điểm

1
a)Để căn bậc hai đã cho có nghĩa
0,75

b) Để căn bậc hai đã cho có nghĩa
0,75

2

0,75

b)
0,75

3
a)
0,75

b)
0,75

4

5
a.
1

c.
1

a)
0,5

0,5

0,5

0,5

b.
0,5

6

0,25

0,25

ĐỀ 1 TƯƠNG TỰ
Trường THCS Lộc Thủy
Họ và tên :……………………..Lớp:…..
ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT BÀI SỐ 3
Môn: Đại 9
ĐỀ 1

Điểm

Lời phê của cô giáo

Đề ra
Câu 1: (2,5 điểm)
Cho phương trình 2x + y = 5 (1)
Viết công thức nghiệm tổng quát của phương trình (1) và biểu diễn hình học tập nghiệm của nó.

Câu 2: (2 điểm)
Cho hệ phương trình (I) tìm k để hệ (I) có nghiệm (2; 1).

Câu 3: (2 điểm). Giải hệ phương trình sau bằng phương pháp thế:
Câu 4: (3,5 điểm). Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình:
Tìm hai số tự nhiên, biết rằng tổng của chúng bằng 28 và nếu lấy số lớn chia cho số bé thì được thương là 3 và số dư là 4.
Bài làm

Trường THCS Lộc Thủy
Họ và tên :……………………..Lớp:…..
ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT BÀI SỐ 3
Môn: Đại 9
ĐỀ 2

Điểm

Lời phê của cô giáo

Đề ra
Câu 1: (2,5 điểm)
Cho phương trình 2x + y = 3 (1)
Viết công thức nghiệm tổng quát của phương trình (1) và biểu diễn hình học tập nghiệm của nó.

Câu 2: (2 điểm)
Cho hệ phương trình (I) tìm k để hệ (I) có nghiệm (2; 1).

Câu 3: (2 điểm). Giải hệ phương trình sau bằng phương pháp cộng:
Câu 4: (3,5 điểm). Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình:
Tìm hai số tự nhiên,

Hỏi và đáp