Đề toán 8 – Tuần 11-Tham khảo – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Tổng hợp bài Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin tổng hợp lại các sĩ tử về Đề toán 8 – Tuần 11-Tham khảo, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ
MÔN: TOÁN (ĐẠI SỐ) – LỚP 8
Tuần 11 – Tiết 21
Thời gian làm bài: 45 phút

Cấp độ

Chủ đề

Vận dụng
Vận dụng cao
Tổng

1. Nhân đa thức
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng quy tắc nhân đơn thức với đơn thức, nhân đa thức với đa thức để giải toán.

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %

2
1,5
15%

2
1,5
15%

2. Hằng đẳng thức
Viết được hằng đẳng thức đáng nhớ.
Hiểu cách tính nhanh dựa vào hằng đẳng thức.
Vận dụng được các hằng đẳng thức đáng nhớ vào giải toán.
Vận dụng linh hoạt hằng đẳng thức để phân tích.

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
1
0,5
5%
1
0,5
5%
1
1,5
15%
1
0,5
5%
4
3,0
30%

3. Phân tích đa thức thành nhân tử

Vận dụng các phương pháp cơ bản để phân tích đa thức thành nhân tử.

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %

3
3,0
30%

3
3,0
30%

4. Chia đa thức
Biết được khi nào đơn thức A chia hết cho đơn thức B.
Hiểu được khi nào đa thức chia hết cho đơn thức.
Vận dụng được quy tắc chia đơn thức, chia đa thức cho đơn thức, chia hai đa thức một biến đã sắp xếp.

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
1
0,5
5%
1
0,5
5%
2
1,5
15%

4
2,5
25 %

Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ %
2
1,0
10%
2
1,0
10%
8
7,5
75 %
1
0,5
5%
13
10
100%

MÔN: TOÁN (ĐẠI SỐ) – LỚP 8
Tuần 11 – Tiết 21
Thời gian làm bài: 45 phút

Bài 1. (2,0 điểm)
a) Viết dạng tổng quát hằng đẳng thức bình phương của một hiệu?
b) Để tính nhanh giá trị biểu thức 752 + 50.75 + 252 em sử dụng hằng đẳng thức nào?
c) Không làm tính chia hãy xét xem đa thức A có chia hết cho đơn thức B không ? Vì sao ?
A = 4x2y4 + 9xy3 + 2y2 và B = 3y2
Bài 2. (3,0 điểm) Thực hiện phép tính:
a) 4x(3×2 – 2x + 1) ; b) (x + 4)(x – 3) ;
c) (10×4 – 2×3 + 25×2) : 5×2; d) (2×2 + x – 10): (x – 2) .
Bài 3. (3,0 điểm) Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:
a) 10x – 15y; b) x2 – 4y2 ; c) 9a – 9b + a2 – ab .
Bài 4. (1,5 điểm) Cho biểu thức A = (x + y)(x2 – xy + y2) – 2y3
a) Rút gọn biểu thức A;
b) Tính giá trị của biểu thức A tại x = và y =
Bài 5. (0,5 điểm) Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức A = x2 + 2x – 15

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.