ĐỀ TOÁN 8 – KÌ II – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Những bài tập mà KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin thu thập lại các sĩ tử về ĐỀ TOÁN 8 – KÌ II, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

ĐỀ 3
I. TRẮC NGHIỆM : Chọn câu trả lời em cho là đúng nhất:
Câu 1. Phương trình nào sau đây là phương trình bậc nhất một ẩn ?
A. 0x + 2 = 0 B. C. x + y = 0 D.
Câu 2: Điều kiện xác định của phương trình là:
A. x0 B. x3 C. x0 và x3 D. x0 và x-3
Câu 3: Hình sau biểu diễn tập nghiệm của bất phương trình nào?

A. x ( 2; B. x > 2 ; C. x ( 2 D. x 2 ; C. x ( 2 D. x

Hỏi và đáp