de toan 7 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Những bài tập mà Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin thu thập lại bạn đọc về de toan 7, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

đề khảo sát chất lượng đầu năm học: 2009-2010
Môn :Toán lớp 7 (Thời gian : 60 phút )

Câu 1: Tính:
a) ; b)

Câu 2: Tìm x biết:
a) ; b)
Câu 3: Lớp 6 C có 18 học sinh nam ,số học sinh nữ chiếm 60% số học sinh của lớp . Hỏi
a) Số học sinh của cả lớp.
b) Số học sinh nữ.
Câu 4: Trên nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox vẽ các tia Oy,Oz sao cho và
a) Tính
b) Các tia Om ,On là các tia phân giác của các góc xOy và yOz .Tính
Câu 5: Cho góc AOM có số đo bằng 1200 .Vẽ các tia OB , OC nằm trong góc AOM sao cho
OBOA , OCOM . Tính số đo góc BOC.

Hết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.