DE TOAN 6 HKI_(10-11) – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Tổng hợp bài Kho_đề_thi Đề thi Toán Số học lớp 6 xin tổng hợp lại quý bạn đọc về DE TOAN 6 HKI_(10-11), bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

PHONG GD – ĐT TRIỆU PHONG

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2010 – 2011
MÔN: TOÁN 6
Thời gian 90 phút(không kể thời gian giao đề)
Câu 1: (2,0 điểm)
Thực hiện phét tính:
a. 120 – 2.50
b. 33 : 32 – 22.2
c. 121.135 – 35.121
d. 5.23 + 3.42 – 53
.
Câu 2: (1,0 điểm)
Cho A =
a. Hãy viết tập hờp A bằng cách liệt kê các phần tử.
b. Tính tổng các phần tử của tập hợp A.

Câu 3: 2,0 điểm)
Tìm x ( Z biết:
a. 18 – 4x = 2
b. 250 + 4(x – 1) =310
c. = 5

Câu 4: (2,0,điểm)
Đội văn nghệ của trường khi chia thành nhóm 10 người; 8 người; 15 người đều vừa đủ. Tính số người của đội văn nghệ, biết số người trong khoảng từ 100 đến 150.

Câu 5: (3,0 điểm)
Cho đoạn thẳng MN bằng 8cm.
a. Trên đoạn thẳng MN lấy điểm I sao cho MI = 4cm. So sánh MI và NI?
b. Lấy hai điểm C và D trêưn đoạn thẳng MN sao cho MC = MD = 3cm. Tính CI và DI?
c. Điểm I có phải là trung điểm của đoạn thẳng CD không? Vì sao.

…………. HẾT …………..

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.