đề toán 6 hk1 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Sau đây Kho_đề_thi Đề thi Toán Số học lớp 6 xin thu thập lại các bạn học sinh về đề toán 6 hk1, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

KIỂM TRA HỌC KỲ I
MÔN :TOÁN
Thời Gian: 90 phút (không kể thời gian giao đề)
…..***…..
Bài 1:(2đ)
a/ Trung điểm M của đoạn thẳng AB là gì? Vẽ hình minh họa.
b/ Thế nào là số nguyên tố ? Viết các số nguyên tố nhỏ hơn 20.

Bài 2: (2đ)
Thực hiện các phép tính:
a/ 53 + (- 89)
b/ | – 43| + | – 143|
b/ 131 . 23 – 23 . 31
c/ 72 : [ 32 + (100 – 22 . 17) : 8 ]

Baì 3: (1,5đ)
Tìm số nguyên x biết:
a/ 106 – (x – 11) = 56
b/ 7x – 19 = 32 . 40

Bài 4: (1,5đ)
Tìm ƯCLN và BCNN của hai số 90 và 105

Bài 5 : (2,5 đ)
Trên tia Ox vẽ đoạn thẳng OM=7cm, ON=3cm.
a/ Trong ba điểm O, M, N điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại? vì sao?
b/So sánh NM và ON
c/ Trên tia đối của tia NO xác định điểm P sao cho N là trung điểm của đoạn thẳng OP. Tính độ dài đoạn thẳng PM .

Bài 6 (0,5đ) Tính tổng các số nguyên a biết : | a | < 4

Đáp án:
Bài 1: 2đ
a/ (1đ) nêu dúng định nghĩa : 0,5đ
vẽ hinh đúng : 0,5đ
b/ (1đ) nêu đúng định nghĩa 0,5đ
Viết đúng các số nguyên tố nhỏ hơn 20 0,5đ
Bài 2: 2đ
Làm đúng mỗi bài 0,5đ
Bài 3: 1,5đ
Tính đúng mỗi bài 0,75đ
Bài 4: 1,5đ
Phân tích ra thừa số nguyên tố đúng 0,5đ
Tính đúng ƯCLN 0,5đ
Tính đúng BCNN 0,5đ
Bài 5 : 2,5đ
a/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.