de toán 12 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Sau đây kho đề thi Đề thi Toán Số học lớp 6 xin thu thập lại các bạn học sinh về de toán 12, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT – HÌNH HỌC NÂNG CAO 12

Câu 1: (6 đ)
Cho lăng trụ đứng ABC.A’B’C’ có đáy là tam giác ABC vuông tại B; BC = a; góc A bằng 300. Đường chéo A’B của mặt bên AA’B’B nghiêng trên đáy một góc 600.
a. Tính thể tích lăng trụ ABC.A’B’C’
b. Tính thể tích chóp B’.AA’C’C.
Câu 2: (4 đ)
Cho lăng trụ đứng ABC.A’B’C’ có đáy là tam giác ABC vuông cân có AB = AC = a. Gọi E là trung điểm của AB, F là hình chiếu vuông góc của E trên BC. Mặt phẳng (C’EF) chia lăng trụ thành hai phần.Tính tỉ số thể tích của hai phần đó?

ĐÁP ÁN

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT – HÌNH HỌC NÂNG CAO 12

Câu 1: (6 đ)
Cho lăng trụ đứng ABC.A’B’C’ có đáy là tam giác vuông, AB = BC = a, cạnh bên AA’ = . M là trung điểm BC.
a. Tính thể tích lăng trụ ABC.A’B’C’
b. Tính thể tích chóp M.AA’C’C.
Câu 2: (4 đ)
Cho hình lập phương ABCD.A’B’C’D’.cạnh a .Gọi M là trung điểm của A’B’, N là trung điểm của BC. Mặt phẳng (DMN) chia khối lập phương đã cho thành 2 khối đa diện .Gọi (H) là khối đa diện chứa đỉnh A, (H’) là khối đa diện còn lại .Tính tỉ số

ĐÁP ÁN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.