DE TOAH LUYEN THI VAO THPT 11 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 9

Những bài tập mà KHODETHI.ORG Đề thi Toán Hình học lớp 9 xin tổng hợp lại các bạn học sinh về DE TOAH LUYEN THI VAO THPT 11, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Đề số 1
Câu 1 ( 3 điểm)
1. Vẽ đồ thị hàm số: y =
2. Viết phương trình đường thẳng đI qua 2 điểm: (2; -2) và (1; -4)
3. Tìm giao điểm của đường thẳng vừa tìm được với đồ thị trên.
Câu 2 ( 3 điểm)
1. Giải phương trình:
2. Giải phương trình:
Câu 3 ( 3 điểm )
Cho hình bình hành ABCD , đường phân giác của góc BAD cắt DC và BC theo thứ tự tại M và N. Gọi O là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác MNC.
a. Chứng minh các tam giác DAM, ABN, MCN là các tam giác cân.
b. Chứng minh B, C, D, O nằm trên một đường tròn.
Câu 4 ( 1 điểm )
Cho x + y = 3 và y . Chứng minh x2 + y2

Đề số 2
Câu 1 ( 3 điểm)
1. Giải phương trình: + = 8
2. Xác định a để tổng bình phương 2 nghiệm ph/trình x2 + ax + a – 2 = 0 là bé nhất.
Câu 2 ( 2 điểm )
Trong mặt phẳng toạ độ cho điểm A ( 3 ; 0) và đường thẳng x – 2y = – 2.
a. Vẽ đồ thị của đường thẳng. Gọi giao điểm của đường thẳng với trục tung và trục
hoành là B và E.
b. Viết ph/trình đường thẳng qua A và vuông góc với đường thẳng x – 2y = -2.
c. Tìm toạ độ giao điểm C của 2 đường thẳng đó. CMR: EO.EA = EB.EC và tính
diện tích của tứ giác OACB.
Câu 3 ( 2 điểm )
Giả sử x1 và x2 là hai nghiệm của phương trình :
x2 –(m+1)x +m2 – 2m +2 = 0 (1)
a. Tìm các giá trị của m để phương trình có nghiệm kép, 2 nghiệm phân biệt.
b. Tìm m để x12 + x22 đạt giá trị bé nhất; lớn nhất.
Câu 4 ( 3 điểm )
Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn tâm O . Kẻ đường cao AH , gọi trung điểm của AB , BC theo thứ tự là M , N và E , F theo thứ tự là hình chiếu vuông góc của của B , C trên đường kính AD.
a. Chứng minh rằng MN vuông góc với HE.
b. Chứng minh N là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác HEF.

Đề số 3
Câu 1 ( 2 điểm )
So sánh hai số :
Câu 2 ( 2 điểm )
Cho hệ phương trình :

Gọi nghiệm của hệ là ( x , y ) , tìm giá trị của a để x2 + y2 đạt giá trị nhỏ nhất .
Câu 3 ( 2 điểm )
Giả hệ phương trình :

Câu 4 ( 3 điểm )
1) Cho tứ giác lồi ABCD các cặp cạnh đối AB , CD cắt nhau tại P và BC , AD cắt nhau tại Q . Chứng minh rằng đường tròn ngoại tiếp các tam giác ABQ , BCP , DCQ , ADP cắt nhau tại một điểm.
2. Cho tứ giác ABCD là tứ giác nội tiếp. Chứng minh:
Câu 4 ( 1 điểm )
Cho hai số dương x , y có tổng bằng 1 . Tìm giá trị nhỏ nhất của :

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.