de – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Nội dung bài được Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin tổng hợp lại quý bạn đọc về de, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Vật lý 6
Giáo viên :
Trường trung học cơ sở Hi?p Cỏt
Bài ?. Tiết 22
Sự nở vì nhiệt
của chất lỏng
a. Dụng cụ :
+ Một chậu nước nóng, một chậu nước lạnh.
+ Một bình nước mầu.
b. Tiến hành thí nghiệm
+ Đánh dấu mực nước mầu trong ống thủy tinh.
Bước1: Đưa bình nước mầu vào chậu nước nóng
sau 1 phút đánh dấu mực nước mầu trong ống
thủy tinh.
Bước 2: Nhấc bình cầu sang chậu nước lạnh,
Sau 1 phút lại đánh dấu mực nước mầu trong
ống thủy tinh.
+ Điền vào bảng hoạt động nhóm
Sự nở vì nhiệt
của chất lỏng
Hoạt động nhóm
Sự nở vì nhiệt
của chất lỏng
Mực nước mầu trong ống thủy tinh dâng lên
Mực nước mầu trong ống thủy tinh hạ xuống.
C1: Có hiện tượng gì xảy ra khi ta đặt
bình vào chậu nước nóng? Giải thích?
C2: Nếu sau đó đặt bình cầu vào nước
lạnh thì sẽ có hiện tượng gì xảy ra với
mực nước trong ống thủy tinh? Giải thích
Sự nở vì nhiệt
của chất lỏng
Hình 19.3
Cho vào nước nóng
Sự nở vì nhiệt
của chất lỏng
C4: Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống của các câu sau:
a.Thể tích nước trong bình …
khi nóng lên,… …khi lạnh đi.
b. Các chất lỏng khác nhau nở vì
nhiệt ……..
– Tăng
– Giảm
– Giống nhau
– Không giống nhau
tăng
giảm
không giống nhau
3. Rút ra kết luận
Sự nở vì nhiệt
của chất lỏng
4. Vận dụng
C5: Tại sao khi đun nước ta không nên đổ thật đầy ấm?
Trả lời :
Vì khi dun nóng nước trong ấm nở ra và tràn ra ngoài
Sự nở vì nhiệt
của chất lỏng
III. Vận dụng
C6: Tại sao người ta không đóng chai nước ngọt thật đầy?
Người ta không đóng chai nước ngọt thật đầy vì để tránh nắp chai bị bật ra khi chất lỏng đựng trong chai nở vì nhiệt
Sự nở vì nhiệt
của chất lỏng
III. Vận dụng
Sự nở vì nhiệt
của chất lỏng
Trả lời
– Chất lỏng nở ra khi nóng lên, co lại khi lạnh đi.
– Các chất lỏng khác nhau nở vì nhiệt khác nhau.
Sự nở vì nhiệt
của chất lỏng
5. Ghi nhớ
Các em hãy quan sát một số hình ảnh sau và cho biết mọi người trong bức tranh đang làm gì?
Hiện tượng nào sau đây sẽ xảy ra khi đun nóng một lượng chất lỏng?
Bài 19.1 ( Trong SBT).
A. Khối lượng của chất lỏng tăng.
B. Trọng lượng của chất lỏng tăng.
C. Thể tích của chất lỏng tăng .
D. Cả khối lượng, trọng lượng và thể tích của chất lỏng đều tăng.
Sự nở vì nhiệt
của chất lỏng
Bài 19.2( Trong SBT).
Hiện tượng nào sau đây sẽ xảy ra đối với khối lượng riêng của một
Chất lỏng khi đun nóng một lượng chất lỏng này trong một bình
thủy tinh
A. Khối lượng riêng của chất lỏng tăng.
B. Khối lượng riêng của chất lỏng giảm.
C. Khối lượng riêng của chất lỏng không thay đổi .
D. Khối lượng riêng của chất lỏng thoạt đầu giảm, rồi sau đó mới tăng.
Sự nở vì nhiệt
của chất lỏng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.