de thu – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Sau đây KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin tổng hợp lại các sĩ tử về de thu, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

ĐỀ THI HỌC KÌ II MÔN GDCD 9 ( đề 1)
(Thời gian 45 phút không kể thời gian phát đề)
Tên chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng

TN
TL
TN
TL
TN
TL

Quyền và nghĩa vụ của CD trong hôn nhân

Câu 9
(1đ)

(1 đ)

Số câu, số điểm

1 câu
(1đ)

Quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ đóng thuế

Câu 1
(0,25đ)

(0,25đ)

Câu 7
(0,25đ)

(0,25đ)

Số câu, số điểm

2 câu
(0,5đ)

Quyền và nghĩa vụ lao động của công dân
Câu 2
(0,25đ)

Câu 3
(2đ)
(2,25 đ)

Số câu, số điểm
1 câu
(0,25đ)

1 câu
(2đ)

Vi phạm PL và trách nhiệm pháp lí của CD
Câu 3
(0,25đ)

Câu 1
(3đ)

(3,25 đ)

Câu 8
(0,25đ)

(0,25 đ)

Số câu, số điểm
2 câu
(0,5đ)

1câu
(3đ)

Quyền tham gia quản lí nhà nước, quản lí XH của CD
Câu 6
(0,25đ)

(0,25 đ)

Số câu, số điểm
1 câu
(0,25đ)

Nghĩa vụ BV tổ quốc
Câu 4
(0,25đ)

(0,25 đ)

Số câu, số điểm
1 câu
(0,25đ)

Sống có đạo đức và PL
Câu 5
(0,25đ)

Câu 2
(2đ)
(2,25 đ)

Số câu, số điểm
1 câu (0,25 đ)

Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ phần trăm
6 câu (1,5 đ) (15%)

3câu (1,5 đ) (15%)
1câu (3 đ) (30%)

2câu (4 đ) (40%)
10đ(100%)

Phần I( trắc nghiệm ):Khoanh tròn trước câu trả lời đúng:
Câu 1: Theo em, hành vi nào sau đây là cơng dân kinh doanh đúng pháp luật?
Người kinh doanh kê khai đúng số vốn
Kinh doanh mại dâm
Thuốc nổ là mặt hàng không cần cấm kinh doanh
Kinh doanh mặt hàng không có trong giấy phép
Câu 2: Em đồng ý với ý kiến nào sau đây về quyền và nghĩa vụ lao động của công dân?
Chỉ người đủ 15 tuổi trở lên mới phải lao động
Học sinh tiểu học còn nhỏ chưa phải lao động
Mọi người đều có quyền và nghĩa vụ lao động
Những người khuyết tật không cần lao động
Câu 3: Người nào sau đây không phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi của mình?
Người đủ 16 tuổi phạm tội quy định trong bộ luật hình sự
Những người mắc bệnh tâm thần phạm tội quy định trong bộ luật hình sự
Người mới 14 tuổi phạm tội tổ chức buôn bán ma túy
Người cao tuổi phạm tội trong bộ luật hình sự
Câu 4: “Công dân nam giới đủ 18 tuổi được gọi nhập ngũ; lứa tuổi gọi nhập ngũ từ đủ 18 tuổi đến hết 27 tuổi”
a. Điều 12 b. Điều 13 c.Điều 14 d. Điều 15
Câu 5: Hành vi nào sau đây biểu hiện là người có đạo đức?
a. Không đua xe máy b. Tham gia giữ gìn các di sản văn hoá
c. không vượt đèn đỏ d. Tham gia hiến máu nhân đạo
Câu 6: Quyền nào sau đây thể hiện sự tham gia của công dân vào quản lí nhà nước, quản lí xã hội?
a. Quyền bất khả xâm phạm về thân thể
b. Quyền tự do kinh doanh
c. Quyền ứng cử vào Quốc hội, Hội đồng nhân dân
d. Quyền được hưởng chế độ bảo vệ sức khỏe
Câu 7: Em đồng ý với ý kiến nào sau đây quyền kinh doanh và nghĩa vụ đóng thuế?
a. Đóng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.