Đề thi Violympic Toán 8 vòng 2 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Sau đây KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin thu thập lại các bạn học sinh về Đề thi Violympic Toán 8 vòng 2, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

TOÁN 8 – VÒNG 2
I/ BÀI THI SỐ 1

II/ BÀI THI SỐ 2 (Giúp thợ mỏ, tối thiểu phải trả lời đúng 5 câu liên tiếp).
Câu 1:
Tập hợp các giá trị x thỏa mãn: là …
(Nhập các phần tử theo giá trị tăng dần, ngăn cách nhau bởi dấu “;”)
Câu 2:
Hiệu các bình phương của hai số tự nhiên liên tiếp bằng 15. Hai số tự nhiên đó là…
(Nhập số bé trước, số lớn sau, hai số ngăn cách nhau bởi dấu “;”)
Câu 3:
Tứ giác ABCD có góc ngoài của góc C và D lần lượt là 83o và 93o. Số đo góc B là ….o.
Câu 4:
Giá trị x < 0 thỏa mãn là….
Câu 5:
Giá trị lớn nhất của biểu thức là…
Câu 6: Cặp số (x,y) thỏa mãnlà (…;…)
(Nhập kết quả theo thứ tự vào hai ô đáp số)
Câu 7:
Tập các giá trị của x thỏa mãn là (…)
(Nhập các phần tử dưới dạng số thập phân (nếu có) theo giá trị tăng dần ngăn cách nhau bởi dấu “;”).
Câu 8:
Nếu hình thang ABCD có , và thì
Câu 9:
Cho tứ giác BCDE có Số đo góc C là…o.
Câu 10:
Giá trị của số tự nhiên n trong hằng đẳng thức: là n = …
Câu 11:
Điền dấu hoặc = vào chỗ…

Câu 12:
Đường cao của hình thang cân có hai đáy 12 cm, 26 cm và cạnh bên 25 cm là … cm.
Câu 13:
Giá trị nhỏ nhất của biểu thức là …
(Nhập kết quả dưới dạng phân số tối giản)
Câu 14:
Cho hai số và Vậy A=…B
(Nhập hệ số dưới dạng phân số tối giản).
Câu 15:
Giá trị của x thỏa mãn

III/ BÀI THI SỐ 3: (Ghép bảng đúng kết quả, mỗi câu sai bị trừ 10 điểm).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.