ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN 7 VÒNG 16 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Nội dung bài được KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin tổng hợp lại các sĩ tử về ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN 7 VÒNG 16, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

VIOLYMPIC LỚP 7 VÒNG 16
BÀI THI SỐ 1: VƯỢT CHƯỚNG NGẠI VẬT

BÀI THI SỐ 2 Chọn đáp án đúng:
Câu 1: Số hạng tử trong dạng thu gọn của đa thức  là
2 3 5 4
Câu 2: Khẳng định sau đúng hay sai? Tổng của hai đa thức là một đa thức có bậc bằng bậc cao nhất của các đa thức hạng tử.
Đúng Sai
Câu 3: Số giao điểm cùa đồ thị hàm số y = 2x và y = – 2x là
0 1 2 Vô số
Câu 4: Số hạng tử trong dạng thu gọn của đa thức  là (Biết rằng )
3 5 4 2
Câu 5: Cho hàm số . Giá trị hàm số tại  bằng?
0 -1 Một kết quả khác
Câu 6: Cho ba số a, b, c. Biết trung bình cộng của a và b, b và c, c và a lần lượt là 15, 7 và 11. Vậy (a, b, c) là
(19,11,3) (11,19,3) (11,3,19) (19,11,5)
Câu 7: Cho hàm số . Với mọi , ta có:
g(a) >g(-a) g(a) = g(-a) g(a) < g(-a) g(a) = – g(-a)
Câu 8: Cho đa thức , P(0)=1,P(1)=6 và P(2)=5. Vậy b bằng
6 7 8 9
Câu 9: Cho tam giác ABC có , Tia phân giác ngoài góc C và tia phân giác trong góc B cắt nhau tại K. Vậy = …
110 120 135 140
Câu 10: Cho ba số a, b, c. Biết trung bình cộng của a+b và b+c; b+c và c+a; c+a và a+b lần lượt là 15, 10 và 11. Vậy (a, b, c) là
(4, 12, 2) (4,8,-12) (12,2,4) (2,6,12)

BÀI THI SỐ 3
Hãy viết số thích hợp vào chỗ … (Chú ý:Nếu đáp số là số thập phân thì phải viết là số thập phân gọn nhất và dùng dấu (,) trong bàn phím để đánh dấu phẩy trong số thập phân)
Câu 1: Cho tam giác ABC. I là giao hai đường phân giác trong góc  và . J là giao hai đường phân giác ngoài góc  và . Biết . Vậy 
Câu 2: Cho tam giác ABC có AB = 1 cm, AC = 10 cm. Biết độ dài cạnh BC là số nguyên, vậy độ dài cạnh BC là cm.
Câu 3: Biết đồ thị hàm số  đi qua điểm ; . Vậy  bằng bao nhiêu?Kết quả là  
Câu 4: Trong tam giác  có  và tia phân giác ngoài đỉnh  song song với cạnh  Vậy = 
Câu 5: Cho tam giác ABC vuông tại B, AB = 6cm, BC= 4cm. N là trung điểm cạnh AC. Bình phương độ dài đoạn BN là 
Câu 6: Trên cùng một mặt phẳng tọa độ, cho điểm  thuộc đồ thị hàm số , biết  Tính  ?Kết quả là
Câu 7: Cho hàm số . Giá trị lớn nhất của hàm số  đạt được khi  
Câu 8: Cho hàm số . Ta có   (nhập hệ số thích hợp vào chỗ trống).
Câu 9: Cho các đa thức  và . Nếu  thì   (nhập hệ số thích hợp vào ô trống).
Câu 10: Cho hàm số  với  là số nguyên, . Giá trị lớn nhất của hàm số  đạt được khi  

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.