Đề thi VIOLYMPIC – Lớp 9 – V1 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Những bài tập mà KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin thu thập lại các bạn học sinh về Đề thi VIOLYMPIC – Lớp 9 – V1, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Lớp 9 – Vòng 1 – Năm học 2013 – 2014

Bài làm của học sinh ………………………Lớp 9A1 – Trường THCS …………
________________________________________________________________________
BÀI THI SỐ 1
Điền kết quả thích hợp vào chỗ (…):
Câu 1: Số 6,76 có căn bậc hai số học là
Câu 2: Nghiệm của phương trình , với , là x =
Câu 3: Tìm số không âm, biết: . Kết quả là
Câu 4: Nghiệm của phương trình là
Câu 5: Giá trị nhỏ nhất của biểu thức là
Câu 6: Giá trị nguyên lớn nhất của thỏa mãn là
Câu 7: Tập nghiệm nguyên của bất phương trình là S = (Nhập các phần tử theo giá trị tăng dần, ngăn cách nhau bởi dấu “;”)
Câu 8: Tập các giá trị nguyên của để biểu thức xác định là (Nhập các phần tử theo giá trị tăng dần, ngăn cách nhau bởi dấu “;”)
Câu 9: Tập nghiệm của phương trình là S = (Nhập các phần tử theo giá trị tăng dần, ngăn cách nhau bởi dấu “;”)
Câu 10: Kết quả so sánh và là: .

BÀI THI SỐ
Điền kết quả thích hợp vào chỗ (…):
Câu 1: Tập nghiệm nguyên của bất phương trình là S = (Viết các phần tử theo giá trị tăng dần, ngăn cách bởi dấu “;”)
Câu 2: Thực hiện phép tính:
Câu 3: Giá trị của là Nhập kết quả dưới dạng số thập phân)
Câu 4: Nghiệm nguyên của phương trình là
Câu 5: Tìm , biết: . Kết quả là
Câu 6: Giá trị thu gọn của biểu thức là
Câu 7: Tính:
Câu 8: Giá trị của là Nhập kết quả dưới dạng số thập phân)
Câu 9: Giá trị rút gọn của biểu thức là
Câu 10: Nếu , với , thì
BÀI THI SỐ
Điền kết quả thích hợp vào chỗ (…):
Câu 1: Tập nghiệm nguyên của bất phương trình là S = (Viết các phần tử theo giá trị tăng dần, ngăn cách bởi dấu “;”)
Câu 2: Thực hiện phép tính:
Câu 3: Giá trị của là Nhập kết quả dưới dạng số thập phân)
Câu 4: Nghiệm nguyên của phương trình là
Câu 5: Tìm , biết: . Kết quả là
Câu 6: Giá trị thu gọn của biểu thức là
Câu 7: Tính:
Câu 8: Giá trị của là Nhập kết quả dưới dạng số thập phân)
Câu 9: Giá trị rút gọn của biểu thức là
Câu 10: Nếu , với , thì

BÀI THI SỐ
Chọn đáp án đúng:
Câu 1: Nghiệm của bất phương trình là:

Câu 2: Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Biết AH = 2cm; AC = cm. Khi đó BH bằng:
cm
cm
cm
Một đáp số khác
Câu 3: bằng:

Một đáp án khác
Câu 4: bằng:

Câu 5: Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Biết AB = 5cm; AC = cm. Khi đó AH bằng:
cm
cm
cm
cm
Câu 6: Điều kiện có nghĩa của là:


Câu 7: Cho hình chữ nhật ABCD. Kẻ AH vuông góc BD tại H. Biết AD = 2cm; AH = cm. Khi đó chu vi của hình chữ nhật ABCD bằng:
cm
cm
cm
cm
Câu 8: Điều kiện tồn tại của là:

Câu 9: Với , biểu thức có kết quả rút gọn là:

Kết quả khác
Câu 10: Điều kiện có nghĩa của là:

BÀI THI SỐ
Điền kết quả thích hợp vào chỗ (…):
Câu 1: Tìm , biết: . Kết quả là
Câu 2: Tìm , biết: . Kết quả là
Câu 3: Tính: Nhập kết quả dưới dạng số thập phân)
Câu 4: Nếu , với , thì
Câu 5: Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Biết BH = 9cm; CH =

Hỏi và đáp