de thi vat ly 8 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Nội dung bài được KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin tổng hợp lại các bạn học sinh về de thi vat ly 8, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Trường THCS Trí Yên
Giáo viên: Nguyễn Trí Luận
đề kiểm tra Chất lượng học kỳ I
Môn: Vật lý 8
Mã số: 01
Thời gian làm bài: 45 phút

Đề số 1:
I. Trâc nghiệm:
Câu 1 (3 điểm) – Chọn đáp án đúng nhát trong các đáp án sau:
1. Khi ném hòn đá theo phương song song với mặt đất. Quĩ đạo chuyển động của hòn đá là:
a) Đường thẳng b) Đường tròn c) Đường cong d) Cả 3 ý trên đều sai
2. Đơn vị vận tốc là đơn vị nào trong các đơn vị sau:
a) m.s b) cm/phút c) S/t d) Km.h
3. Trong ngành hàng hải, người ta dùng nút làm đơn vị đo vận tốc. Biết 1nút = 1,852Km/h, hãy đổi 1 nút ra (m/s), đáp án là:
a) 514m/s b) 51,4m/s c) 5,14m/s d) 0,514m/s
4. Một vật chịu lực tác dụng của 2 lực cân bằng, kết quả nào đúng?
a) Vật đang đứng yên sẽ chuyển động nhanh đều.
b) Vật đang chuyển động sẽ chuyển động chậm đều.
c) Vật đang đứng yên sẽ đứng yên mãi mãi.
d) Vật đang chuyển động thì vận tốc của vật sẽ thay đổi.
5. Một vật bị thả vào nước. Khi trọng lượng của vật lớn hơn lực đẩy Acsimet thì:
a) Vật chìm xuống b) Vật nổi lên trên mặt thoáng
c) vật lơ lửng d) Lúc nổi, lúc chìm
6. Trong các cách sau, cách nào lamg giảm lực ma sát?
a) tăng độ nhám của mặt tiếp xúc b) tăng lực ép lên mặt tiếp xúc
c) Tăng độ nhẵn giữa các mặt tiếp xúc d) tăng diện tích bề mặt tiếp xúc
Câu 2: Điền từ hoặc cum từ thích hợp vào chỗ trống có ghi số:
a. Lực ma sát trượt xuất hiện khi 1 vật1trên bề mặt của vật khác.
b. Khi 1 vật nổi lên trên bề mặt của chất lỏng thì lực đẩy Acsimet bằng với..(2của phần chất lỏng mà vật chiếm chỗ.
c. Trong bình thông nhau chứa cùng 1 3)..đứng yên các mặt thoáng của chất lỏng ở 2 nhánh khác nhau đều có4).
d. Khi áp suất tác dụng lên bề mặt 1 vật tăng lên 3 lần thì diện tích bị ép5)..3 lần.
II. Tự luận:
Câu 1: Một vật bị kéo với 1 lực 30N theo hướng tứ dưới lên. Hãy biểu diễn Vectơ lực tác dụng lên vật.
Câu 2: Một chiếc Ca nô chạy trên sông khi nước không chảy với vận tốc10km/h từ A đến B cách nhau 24km.
a) Tính thời gian Ca nô đi từ A đến B.
b) Nếu Ca nô chạy xuôi dòmh từ A đến B mà vân tốc của nước là 2km/h thì mất bao lâu?
Câu 3: Cho 1 vật vào trong thuỷ ngân thì vật đó nổi, biết lực đẩy Acsimet tác dụng lên vật là 5000N và 1/3 thể tích vật chìm trong thuỷ ngân. Tính thể tích toàn vật biết trọng lượng riêng của thuỷ ngân là 136000N/m2..
Hết…………………

Trường THCS Trí Yên
Giáo viên: Nguyễn Trí Luận
đáp án kiểm tra Chất lượng học kỳ I
Môn: Vật lý 8
Mã số: 01
Thời gian làm bài: 45 phút

Đề số 1:

I. Trắc nghiệm:
Câu 1 (3 điểm) – mỗi câu đúng cho 0,5 điểm:
1. c 2. b 3. d 4. c 5. a 6. c
Câu 2 (2 điểm) – mỗi câu đúng cho 0,5 điểm:
a) (1):trượt
b) (2): Trọng lượng
c) (3): chất lỏng (4): cao bằng nhau
d) (5): giảm

II. Tự luận:
Câu 1 (1 điểm):
Lực kéo: 30N
Chiều: từ dưới lên
Phương: thẳng đứng

Câu 2 (2 điểm):
-Tóm tắt: v = 10km/h
S = 24km
a) tAB = ?
b) Vnước = 2km/h, tAB = ?
a) Thời gian ca nô đi từ A đến B là: tAB = S

Hỏi và đáp