De thi vao truong chuyen Toan-Hung Yen – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Nội dung bài được kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin tổng hợp lại các sĩ tử về De thi vao truong chuyen Toan-Hung Yen, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Sở giáo dục và đào tạo
Hưng yên

đề thi chính thức

kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 thpt chuyên
Năm học 2011 – 2012
Môn thi: Toán
Thời gian làm bài: 120 phút

Phần A: trắc nghiệm khách quan (2,0 điểm)
Từ câu 1 đến câu 8, hãy chọn phương án đúng và viết chữ cái đứng trước phương án đó vào bài làm.
Câu 1: Đường thẳng song song với đường thẳng có PT y = -2x+1 là:
A. y =2x-1
B. y=2(2x-1)
C. y =1-2x
D. y = -2x+3

Câu 2: Hàm số y = (m+2011)x + 2011 đồng biến trên R khi:
A. m>-2011
B. m2011
C.
D. m

Hỏi và đáp