ĐỀ THI VÀO THPT TỈNH HƯNG YÊN (2009 – 2010) – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 9

Nội dung bài được kho đề thi Đề thi Toán Hình học lớp 9 xin thu thập lại bạn đọc về ĐỀ THI VÀO THPT TỈNH HƯNG YÊN (2009 – 2010), bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

sở giáo dục và đào tạo hưng yên

đề thi chính thức
(Đề thi có 02 trang)
kỳ thi tuyển sinh và lớp 10 thpt
năm học 2009 – 2010
Môn thi : toán
Thời gian làm bài: 120 phút

phần a: trắc nghiệm khách quan (2,0 điểm)

Từ câu 1 đến câu 8, hãy chọn phương án đúng và viết chữ cái đứng trước phương án đó vào bài làm.
Câu 1: Biểu thức có nghĩa khi và chỉ khi:
A. x 3 B. x >3 C. x < 3 D. x = 3
Câu 2: Đường thẳng đi qua điểm A(1;2) và song song với đường thẳng y = 4x – 5 có phương trình là:
A. y = – 4x + 2 B. y = – 4x – 2 C. y = 4x + 2 D. y = 4x – 2
Câu 3: Gọi S và P lần lượt là tổng và tích hai nghiêm của phương trình x2 + 6x – 5 = 0. Khi đó:
A. S = – 6; P = 5 B. S = 6; P = 5 C. S = 6; P = – 5 D. S = – 6 ; P = – 5
Câu 4: Hệ phương trình có nghiệm là:
A. B. C. D.
Câu 5: Một đường tròn đi qua ba đỉnh của một tam giác có độ dài ba cạnh lần lượt là 3cm, 4cm, 5cm thì đường kính của đường tròn đó là:
A. cm B. 5cm C. cm D. 2cm
Câu 6: Trong tam giác ABC vuông tại A có AC = 3, AB = 3thì tgB có giá trị là:
A. B. 3 C. D.
Câu 7: Một nặt cầu có diện tích là 3600cm2 thì bán kính của mặt cầu đó là:
A. 900cm B. 30cm C. 60cm D. 200cm
Câu 8: Cho đường tròn tâm O có bán kính R (hình vẽ bên). Biết thì diện tích hình quạt OCmD là:
A. B. C. D.

phần b: tự luận (8,0 điểm)
Bài 1: (1,5 điểm)
a) Rút gọn biểu thức: A =
b) Giải phương trình : 2(x – 1) = 5
Bài 2: (1,5 điểm)
Cho hàm số bậc nhất y = mx + 2 (1)
a) Vẽ đồ thị hàm số khi m = 2
b) Tìm m để đồ thị hàm số (1) cắt trục Ox và trục Oy lần lượt tại A và B sao cho tam giác AOB cân.
Bài 3: (1,0 điểm)
Một đội xe cần chở 480 tấn hàng. Khi sắp khởi hành đội được điều thêm 3 xe nữa nên mỗi xe chở ít hơn dự định 8 tấn. Hỏi lúc đầu đội xe có bao nhiêu chiếc? Biết rằng các xe chở như nhau.
Bài 4: (3,0 điểm)
Cho A là một điểm trên đường tròn tâm O, bán kính R. Gọi B là điểm đối xứng với O qua A. Kẻ đường thẳng d đi qua B cắt đường tròn (O) tại C và D ( d không đi qua O, BC < BD). Các tiếp tuyến của đường tròn (O) tại C và D cắt nhau tại E. Gọi M là giao điểm của OE và CD. Kẻ EH vuông góc với OB (H thuộc OB). Chứng minh rằng:

Hỏi và đáp