De thi vao THPT Thanh Hoa (Co dap an) – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Nội dung bài được KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin tổng hợp lại các bạn học sinh về De thi vao THPT Thanh Hoa (Co dap an), bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Sở giáo dục- đào tạo
Thanh hoá

đề chính thức

đề thi tuyển sinh lớp 10 thpt
Năm học 2007-2008

Môn : toán
Thời gian làm bài : 120 phút

Bài 1: (2.0 điểm)
Phân tích đa thức thành nhân tử C = c + cx +x +1
Giải phương trình x2 – 3x +2 = 0
Bài 2 (2 điểm)
Cho tam giác ABC vuông tại A có cạnh AB = 18cm, AC = 2cm . Quay tam giác ABC một vòng quanh cạnh góc vuông AB cố định, ta được một hình nón. Tính thể tích hình nón đó.
Chứng minh rằng với mọi ccta có

Bài 3.(2 điểm)
Biết rằng phương trình x2 – 2(c+1)x +c2 +2 = 0 (c là tham số ) có một nghiệm x = 1. Tìm nghiệm còn lại của phương trình này
Giải hệ phương trình
Bài 4 (3 điểm).
Cho tam giác ABC vuông tại C có đường cao CH. Đường tròn tâm O đường kính AH cắt cạnh AC tại điểm M( M ; đường tròn tâm O’ đường kính BH cắt cạnh BC tại điểm N (N .Chứng minh rằng
tứ giác CMHN là hình chữ nhật
tứ giác AMNB nội tiếp được trong một đường tròn
MN làtiếp tuyến chung của đường tròn đường kính AH và đường tròn đường kính OO’
Bài 5 (1.0 điểm)
Cho hai số tự nhiên a, b thoả mãn điều kiện a+b = 2005. Tìm giá trị lớn nhất của tích ab

Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm

Hỏi và đáp