đề thi vào lớp 10 trcs mỹ châu lộc ghà hà tĩnh – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Tổng hợp bài Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin thu thập lại các sĩ tử về đề thi vào lớp 10 trcs mỹ châu lộc ghà hà tĩnh, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

TRƯỜNG THCS MỸ CHÂU

Mã đề 01
KỲ THI THỬ VÀO LỚP 10 THPT LẦN 1
NĂM HỌC 2017 – 2018
Môn thi: TOÁN
Thời gian làm bài : 120 phút

Bài 1:
a) Tính:
b)
Bài 2:
Cho biểu thức: với a >0 và
a) Rút gọn biểu thức P.
b)Với Các giá trị nào của a thì P < -1.

Bài 3: Cho hàm số y = ( m + 1) x – 3n
a) Vẽ đồ thị hàm số với m = 0; n = 1
b) Tìm m, n để đồ thị hàm số trên song song với đường thẳng y = – 2x -1 và cắt trục hoành tại điểm có hoành độ bằng -3.

Bài 4: Cho nữa đường tròn tâm O đường kính AB. Vẽ các tiếp tuyến Ax, By ( Ax, By và nửa đường tròn cùng thuộc một nữa mặt phẳng bờ AB). Gọi M là một điểm bất kì thuộc nữa đường tròn. Tiếp tuyến tại M cắt Ax, By theo thứ tự tại C, D.
a) Chứng minh CD = AC + BD
b) Gọi E là giao điểm của AD và BC
Chứng minh rằng: Ax// By và ME // AC
c) Cho AB = 6 cm Tìm vị trí của C và D để hình thang ABDC có chu vi bằng 26 cm.

Bài 5: Cho số thực dương x, y thỏa mãn: .
Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức:

—– Hết ——

Họ và tên thí sinh :……………………………………Số báo danh…………..

TRƯỜNG THCS MỸ CHÂU

Mã đề 02
KỲ THI THỬ VÀO LỚP 10 THPT LẦN 1
NĂM HỌC 2017 – 2018
Môn thi: TOÁN
Thời gian làm bài : 120 phút

Bài 1:
a) Tính:
b) Cho hàm số y = ( m – 2)x – 3. Tìm m đề đồ thị hàm số đi qua điểm A( -1; 3)
Bài 2:
Cho biểu thức:
a) Rút gọn B
b) Tìm x để B >
Bài 3: Cho hàm số y = ( m – 1) x + 3n
a) Vẽ đồ thị hàm số với m = 2; n = 1
b) Tìm m, n để đồ thị hàm số trên song song với đường thẳng y = – 3x -1 và cắt trục hoành tại điểm có hoành độ bằng – 2 .
Bài 4:
Cho nữa đường tròn tâm O đường kính AB. Vẽ các tiếp tuyến Ax, By ( Ax, By và nửa đường tròn cùng thuộc một nữa mặt phẳng bờ AB). Gọi M là một điểm bất kì thuộc nữa đường tròn. Tiếp tuyến tại M cắt Ax, By theo thứ tự tại E, F.
a) Chứng minh EF = AE + BF
b) Gọi N là giao điểm của EB và AF.
Chứng minh rằng: Ax// By và MN // AE
c) Cho AB = 4 cm Tìm vị trí của E và F để hình thang ABFE có chu vi bằng 14cm.
Bài 5: Cho số thực dương x, y thỏa mãn: .
Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức:
Bài 6: Cho 3 số thực dương a, b, c thỏa mãn
Tìm giá trị lớn nhất của P =
Bài 7: cho đường tròn (O1, R1) cắt đương trong (O2, R2) tại A và B (O1; O2 nằm khác phía với AB). Một cát tuyến PAQ quay quanh A, P thuộc (O1 ), Q thuộc (O2) sao cho A nằm giữa P và Q. Hãy xác định vị trí của cát tuyến PAQ trong các trường hợp sau:
a) A là trung điểm của PQ.
b) PQ có độ dài lớn nhất
c) chu vi tam giác BPQ đạt giá trị lớn nhất.
d) diệt tích tam giác BPQ đạt giát trị lớn nhất.

TRƯỜNG THCS MỸ CHÂU

Mã đề 02
ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ VÀO LỚP 10 THPT LẦN 1
NĂM HỌC 2017 – 2018
Môn thi: TOÁN

Câu
Đáp án
Thang điểm

1
a

1

b
Đồ thị hàm số y = ( m – 2)x – 3. đi qua điểm A( -1; 3)
Khi

1

2
a
Với Ta có

0,5

0,5

b
Với Ta có
B >
Do Thỏa mãn ĐK

0,

Hỏi và đáp