đề thi vào lóp 10 mới nhất – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Sau đây Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin tổng hợp lại bạn đọc về đề thi vào lóp 10 mới nhất, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT
NĂM HỌC 2018 – 2019

Môn thi: Toán
Thời gian làm bài: 120 phút
Câu 1 (2,0 điểm) 1. Giải các phương trình và hệ phương trình sau

2. Cho biểu thức B =
Rút gọn
Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức P = B – 10
Câu 2 (1,0điểm) Hai khối 8 và 9 của một trường THCS có 420 học sinh có học lực trên trung bình đạt tỉ lệ 84%. Khối 8 đạt tỉ lệ 80% là học sinh trên trung bình, khối 9 đạt 90%. Tính số học sinh của mỗi khối.
Câu 3 (2,0 điểm) Cho (P): y = x2 và (d) y = mx + 1
Tìm điểm cố định của (d).
Chứng minh rằng (d) luôn cắt (P) tại hai điểm phân biệt A và B nằm khác phía trục tung.
Tìm m để diện tích tam giác OAB = 2.
Tìm m để đường thẳng d cắt đường thằng y=4x-5 tại điểm thuộc góc phần tư thứ ba .
Câu 4 (4,0 điểm) Cho tứ giác ABCD nội tiếp đường tròn (O; R) (AB < CD). Gọi P là điểm chính giữa của cung nhỏ AB; DP cắt AB tại E và cắt CB tại K; CP cắt AB tại F và cắt DA tại I.
Chứng minh: Tứ giác CKID nội tiếp được và IK // AB.
Chứng minh: AP2 = PE . PD = PF . PC
AP là tiếp tuyến của đường tròn ngoại tiếp tam giác AED.
Gọi R1, R2 là các bán kính đường tròn ngoại tiếp các tam giác AED và BED.
Chứng minh:
Câu 5 (1 điểm): Cho . Tìm GTNN của

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.