Đề thi vào lơp 10- Đăk lăk – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Sau đây KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin tổng hợp lại bạn đọc về Đề thi vào lơp 10- Đăk lăk, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Sở GDĐT ĐăkLăk KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT
NĂM HỌC 2010-2011

ĐỀ CHÍNH THỨC MÔN TOÁN
Thời gian làm bài 120 phút( không kể thời gian giao đề)
Bài I : (2đ).
1/ Giải phương trình: 2×2+ x = x2 + 2x.
2/ Xác định a và b để đồ thị hàm số y= ax + b đi qua điểm A(2; 8) và B( 3; 2
Câu II: (2 điểm)
1/ Rút gon biểu thức A= – 2) + 1)2
2/ Cho biểu thức Với
a/ Rút gọn B.
b/ Tìm x để B= 5

Câu III( 1,5 điểm)
Cho phương trình: x2- (2m + 1) x + m2 + = 0 (m là tham số)
a/ Với giá trị nào của m thì phương trình có hai nghiệm phân biệt?
b/ Với giá trị nào của m thì PT có hai nghiệm sao cho M= (x1- 1). (x2 -1) đạt giá trị nhỏ nhất?
Câu IV:(3,5 điểm)
Cho đường tròn tâm O đường kính AB. Gọi M là điểm chính giữ của cung AB; P là điểm thuộc cung MB (P không trùng với M và B); Đường thẳng AP cắt OM tại C, đường OM cắt BP tại D.
1/ Chứng minh OBPC là tứ giác nội tiếp.
2/ Chứng minh tam giác BDO và tam giác CAO đồng dạng.
3/ Tiếp tuyến của nửa đường tròn ở P cắt CD tại I. Chứng minh I là trung điểm của đoạn thẳng CD.
Câu V:(1 điểm)
Chứng minh rằng phương trình ( a4 – b4) x2 – 2( a6 – ab5) x + a8 – a2 b6 = 0 luôn có nghiệm với mọi a,b.
—————-Hết——————

Hỏi và đáp