DE THI VAO LOP 10 BINH THUAN (17-18)- HD NHIỀU CÁCH – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Nội dung bài được KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin thu thập lại bạn đọc về DE THI VAO LOP 10 BINH THUAN (17-18)- HD NHIỀU CÁCH, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT
BÌNH THUẬN Năm học: 2017 – 2018
ĐỀ CHÍNH THỨC Khoá ngày: 11/07/2017
(Đề thi có 01 trang) Môn thi: TOÁN
Thời gian làm bài: 120 phút
(Không kể thời gian phát đề)

ĐỀ

Bài 1: (2 điểm) Giải phương trình và hệ phương trình sau:
a) x2 – 4x + 3 = 0 b)

Bài 2: (1 điểm) Cho biểu thức : và
Tính A.B
Bài 3: (2 điểm) Cho hàm số y = x2 có đồ thị là (P).
a) Vẽ đồ thị (P).
Cho điểm A thuộc (P) và có hoành độ bằng 4. Tìm tham số m để đường thẳng (d):
y = x – m đi qua A ?

Bài 4: (1 điểm) Một nhóm học sinh có kế hoạch nhận trồng 200 cây tràm giúp cho gia đình bạn An. Vì có 2 học sinh bị bệnh không tham gia được nên mỗi học sinh còn lại phải trồng thêm 5 cây so với dự định để hoàn thành kế hoạch ( biết số cây mỗi học sinh trồng là như nhau ). Tính số học sinh thực tế đã tham gia trồng cây ?

Bài 5: (4 điểm) Cho tứ giác ABCD nội tiếp đường tròn tâm O đường kính AD = 2R. Hai đường chéo AC và BD cắt nhau tại E. Kẻ EF vuông góc với AD tại F.
Chứng minh: tứ giác ABEF nội tiếp.
b) Chứng minh:
c) Tia BF căt (O) tại K. Chứng minh : EE // CK.
d) Giả sử Tính theo R diện tích hình giới hạn bởi dây BC và cung nhỏ BC ?

—————— HẾT —————–

* Lưu ý :
– Thí sinh không được làm bài trên đề thi.
– Giám thị không giải thích gì thêm

Họ và tên thí sinh: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Số báo danh: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chữ ký của giám thị 1 : . . . . . . . . . . . . . . . . Chữ ký của giám thị 2 : . . . . . . . . . . . . . . . .

Bài 1: (2 điểm)
x2 – 4x + 3 = 0

Vì nên phương trình có 2 nghiệm phân biệt

Vậy phương trình có 2 nghiệm phân biệt

b)
Vậy hệ phương trình có nghiệm duy nhất (x;y) = (1;-3)
Bài 2: (1 điểm)

Bài 3: (2 điểm) a/ Vẽ đồ thị hàm số y = x2 . Bảng giá trị :
x
-4
-2
-1
0
1
2
4

y = x2
4
1

0

1
4

b/ Vì A (P) và có hoành độ bằng 4 nên A(4 ;4)
Thay x = 4 ; y = 4 vào (d) y = x – m ta được 4 = 4 – m =>m = 0
Vậy m = 0 thì (d) đi qua A.

Bài 4: (1 điểm)
Cách 1 : Gọi số học sinh thực tế tham gia trồng cây là x ( x ; x >0)
Số học sinh tham gia trồng cây theo dự định là x + 2
Số cây thực tế mỗi học sinh phải trồng ( cây )
Số cây dự định mỗi học sinh phải trồng ( cây )
Theo đề bài ta có phương trình:
– = 5
…. 5×2 + 10x – 400 = 0
x = 8 ; x = -10 ( loại )
Vậy số học sinh thực tế tham gia trồng cây là 8

Cách 2 : Gọi số học sinh dự định tham gia trồng cây là x ( x N ; x >2)
Số học sinh tham gia trồng cây theo thực tế là x – 2
Số cây dự định mỗi học sinh phải trồng ( cây )
Số cây thực tế mỗi học sinh phải trồng ( cây )
Theo đề bài ta có phương trình:
– = 5
…. 5×2 – 10x – 400 = 0

Cách 3: Gọi số học sinh thực tế tham gia trồng cây x ( x N; x >0) )
Số học sinh tham

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.