đề thi vào cấp 3 (tuyển sinh) – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Nội dung bài được Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin tổng hợp lại các bạn học sinh về đề thi vào cấp 3 (tuyển sinh), nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

ĐỀ SỐ 1.

SỞ GD & ĐT ĐỀ THI TUYỂN VÀO THPT
QUẢNG TRỊ MÔN: TOÁN
Thời gian làm bài 120 phút ( không kể giao đề )

Câu 1. ( 2,5 điểm )
Giải các phương trình sau
a,
b
Câu 2. ( 2,5 điểm )
Cho pa ra bol (P): y =
a, Gọi A, B là hai điểm trên đồ thị (P) có hoành độ lần lượt là -2; 4. Viết phương trình đường thẳng đi qua A, B
b, Chứng minh rằng đường thẳng (d): y = mx – 2m + 3 cắt (P) tại hai điểm phân biệt. Gọi x1, x2 là hoành độ hai giao điểm ấy.
Tìm m thoả mãn x12 + x22 = 24
Câu 3. ( 1,5 điểm )
Một phòng họp có 90 người họp được sắp xếp ngồi đều trên các dãy ghế. Nếu ta bớt đi 5 dãy ghế thì mỗi dãy ghế còn lại phải xếp thêm 3 người mới đủ chỗ. Hỏi lúc đầu có mấy dãy ghế và mỗi dãy ghế được xếp bao nhiêu người?
Câu 4. ( 3,5 điểm )
Cho ∆MNK có các góc đều nhọn nội tiếp đường tròn (O, R). Các đường cao NE, KF cắt nhau tại H và lần lượt cắt đường tròn (O, R) tại P, Q
a, Chứng minh: EF // PQ
b,Chứng minh:OM EF
c, Có nhận xét gì về các bán kính của các đường tròn ngoại tiếp các tam giác MHN, NHK, MHK

ĐÁP ÁN
ĐỀ SỐ 1.

Câu 1.
a, pt
x – 2 = 2007 hoặc x – 2 = -2007
x = 2009 hoặc x = 2005
b, ĐK: x 7
pt x – 7 = 0 hoặc x2 – 16 = 0
x = 7 ; x = 8
ĐS: x = 7 ; x = 8
Câu 2.
a, Vì A, B thuộc (P) nên A(-2; 2) B(4; 8)
Phương trình đường thẳng qua A, B có dạng y = ax + b
vì đường thẳng đi qua A, B nên ta có hệ pt
a = 1; b = 4
đường thẳng cần tìm là y = x + 4
b, Hoành độ giao điểm là nghiệm của pt
x2 – 2mx + 4m – 6 = 0
∆ = (m – 2)2 +2 >0 với mọi m
x12 + x22 = 24
x1 + x2)2 – 2x1x2 = 24
m2 – 2m – 3 = 0 m = – 1 ; m = 3
Câu 3.
Gọi số dãy ghế có lúc đầu là x (dãy) ĐK: x nguyên dương và x >5
Thì mỗi dãy phải xếp người
Sau khi bớt 5 dãy thì số dãy ghế là x – 5 dãy
Mỗi dãy phải xếp người
Theo bài ra ta có pt : – = 3
x2 – 5x – 150 = 0
x1 = 15 ; x2 = – 10 (loại)
Vậy lúc đầu phòng họp có 15 dãy ghế và mỗi dãy có 6 người
Câu 4.

ĐỀ SỐ 2.

SỞ GD & ĐT ĐỀ THI TUYỂN VÀO THPT
MÔN: TOÁN
Thời gian làm bài 120 phút ( không kể giao đề )

Câu1. ( 2 điểm )
Giải các phương trình sau.
a,
b,
Câu 2. ( 3 điểm )
Cho hàm số: y = (m + 1)x – 2m +5 (m

Hỏi và đáp