đề thi vào 10 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Tổng hợp bài Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin tổng hợp lại các bạn học sinh về đề thi vào 10, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

PHÒNG GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO
CẨM GIÀNG

ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG
NĂM HỌC 2018 – 2019
MÔN: TOÁN 9
Thời gian làm bài: 120 phút
Đề gồm 01 trang

Câu 1 (2,0 điểm) Giải phương trình và hệ phương trình sau:
a)
b)
Câu 2 (2,0 điểm)
a) Cho hàm số y = – 2x+1 có đồ thị là (d) và hàm số bậc nhất
y = (m2 – 3m)x + m2 – 2m+2 có đồ thị là (d’).
Tìm m để 2 đường thẳng (d) và (d’) song song với nhau.
b) Rút gọn biểu thức
với x >0 và x 4.
Câu 3 (2,0 điểm)
a) Một đội xe được giao vận chuyển 120 tấn hàng, nhưng đến khi thực hiện thì 2 xe được điều đi làm việc khác. Vì vậy, để hoàn thành công việc mỗi xe còn lại phải chở thêm 2 tấn hàng so với dự định. Tính số xe của đội lúc đầu. (Biết năng suất làm việc của các xe là như nhau).
b) Cho phương trình (ẩn x): x2 – (2m + 1)x + m + 1 = 0, (m là tham số).
Gọi x1; x2 là hai nghiệm của phương trình, tìm giá trị lớn nhất của A=

Câu 4 (3,0 điểm)
Cho đường tròn tâm O. Từ điểm M nằm ngoài (O) kẻ 2 tiếp tuyến MC, MD và cát tuyến MAB với đường tròn (A, B, C, D thuộc đường tròn và dây AB không đi qua O; A nằm giữa M và B). Gọi I là trung điểm của AB, H là giao điểm của MO và CD.
a) Chứng minh 5 điểm M, O, I, C, D cùng nằm trên một đường tròn;
b) Gọi E là giao điểm của 2 đường thẳng CD và OI, S là giao điểm của MI và EH, K là giao điểm của 2 đường thẳng OS và ME.
Chứng minh MH.MO+EI.EO=ME2.
c) Kẻ dây BN song song với CD. Chứng minh ba điểm : A, H, N thẳng hàng.

Câu 5 (1,0 điểm)Cho a, b, c là các số dương.
Chứng minh rằng + +

————— Hết —————
PHÒNG GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO
CẨM GIÀNG

HƯỚNG DẪN CHẤM
ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG
NĂM HỌC 2018 – 2019
MÔN: TOÁN 9
Hướng dẫn chấm gồm 04 trang

Câu
Nội dung
Điểm

Câu 1
( 2điểm)

a)
0,5

Có a-b+c= 1+2-3= 0
nên phương trình có 2 nghiệm là
0,25
0,25

b)
0,5

0,25

Vậy hệ phương trình có nghiệm duy nhất là (x;y)=(1;3)
0,25

Câu 2
( 2điểm)
a) y = – 2x + 1(d)
y = (m2 – 3m)x + m2 – 2m+2(d’)
ĐK: m0, m3
(d)//(d’)

m=2 là thỏa mãn ĐK
Vậy m=2 thì (d)//(d’).

0,25

0,25

0,25

0,25

b)

+1=
Vậy A=, với x >0 và x 4

0,25

0,25

0,25

0,25

Câu 3
( 2điểm)

a)Gọi số xe của đội lúc đầu là x (x nguyên dương, x >2)
Số xe thực tế tham gia làm việc là: x – 2 (xe)

0,25

Mỗi xe phải chở theo dự định là/(tấn hàng)
Thực tế mỗi xe phải chở là/(tấn hàng)
Theo bài ra ta có phương trình :

0,25

120x-120x+240=2×2-4x
2×2-4x-240=0

0,25

Giải phương trình ta được x1=12 (thoả mãn)
x2= -10 (không thoả mãn)
Vậy số xe lúc đầu của đội là 12 xe.

0,25

b) x2 – (2m + 1)x + m + 1 = 0
Ta có =
=

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.