ĐỀ THI VÀO 10 THPT PHÚ THỌ – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Tổng hợp bài Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin thu thập lại quý bạn đọc về ĐỀ THI VÀO 10 THPT PHÚ THỌ, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

UBND TỈNH PHÚ THỌ
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐỀ CHÍNH THỨC

ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT
NĂM HỌC 2016 – 2017
Môn thi: Toán
Thời gian: 120 phút (Không kể thời gian giao đề)
Ngày thi: 08 tháng 06 năm 2016

Câu 1. (1,5 điểm)
a, Giải phương trình:
b, Giải bất phương trình:
Câu 2. (2,5 điểm)
Cho hàm số (m là tham số) có đồ thị là đường thẳng (d)
a, Tìm m để (d) đi qua điểm A(-1;2)
b, Tìm m để (d) song song với đường thẳng có phương trình y=5x+1
c, Chứng minh khi m thay đổi thì đường thẳng (d) luôn đi qua một điểm cố định
Câu 3. (2,0 đểm)
Cho phương trình: (m là tham số)
a, Giải phương trình với m=1.
b, Tìm m để phương trình có hai nghiệm phân biệt thỏa mãn
Câu 4. (3,0 điểm)
Cho tam giác nhọn ABC nội tiếp đường tròn (O;R). Goi H là trực tâm và I, K lần lượt là chân đường cao kẻ từ đỉnh A, B của tam giác ABC (). Gọi M là trung điểm của BC.Kẻ HJ vuông góc với AM ()
a, Chứng minh rằng bốn điểm A, H, J, K cùng thuộc một đường tròn và
b, Chứng minh rằng tam giác AJK và tam giác ACM đồng dạng
c, Chứng minh:
Câu 5. ( 1,0 điểm)
Cho ba số dương a, b, c. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức :

…………….Hết…………….

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.