Đề thi vào 10 thanh hóa 2012-2013(Đề+ĐA) – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Sau đây kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin thu thập lại bạn đọc về Đề thi vào 10 thanh hóa 2012-2013(Đề+ĐA), thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KÌ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT
THANH HÓA NĂM HỌC 2012-2013
Môn thi : Toán
Thời gian : 120 phút không kể thời gian giao đề
Ngày thi 29 tháng 6 năm 2012

Câu 1: (2.0 điểm)
1- Giải các phương trình sau : a) x – 1 = 0
b) x2 – 3x + 2 = 0
2- Giải hệ phương trình :
Câu 2: (2.0 điểm) Cho biẻu thức : A = + –
1- Tìm điều kiện xác định và rút gọn biểu thức A
2- Tìm giá trị của a ; biết A <

Câu 3: (2.0 điểm)
1- Cho đường thẳng (d): y = ax + b .Tìm a; b để đường thẳng (d) đi qua điểm A( -1; 3) và song song với đường thẳng (d’): y = 5x + 3
2- Cho phương trình ax2 + 3(a + 1)x + 2a + 4 = 0 (x là ẩn số ). Tìm a để phươmg trình đã cho có hai nghiệm phân biệt x1 ; x2 thoả mãn + = 4
Câu 4: (3.0 điểm) Cho tam tam giác đều ABC có đường cao AH . Trên cạnh BC lấy điểm M
bất kỳ ( M không trùng B ; C; H ) Từ M kẻ MP ; MQ lần lượt vuông góc với các cạnh AB ; AC ( P thuộc AB ; Q thuộc AC)
1- Chứng minh :Tứ giác APMQ nội tiếp đường tròn
2- Gọi O là tâm đường tròn ngoại tiếp tứ giác APMQ .Chứng minh OH PQ
3- Chứng minh rằng : MP +MQ = AH

Câu 5: (1.0 điểm) Cho hai số thực a; b thay đổi , thoả mãn điều kiện a + b 1 và
a > 0
Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức A =

—————————————HẾT ———————————-

Họ và tên thí sinh…………………….…….……..Số báo danh………………………….
Giám thị số 1……………………….….….Giám thị số 2………………..……………….

HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI VÀO 10 THPT TỈNH THANH HÓA
NĂM HỌC 2012 – 2013 (ĐỀ A)

Câu
Ý
Nội dung
Điểm

Câu 1
1.a
Giải PT: x = 1
0,5

1.b
Phương trình x2 – 3x + 2 có a + b + c = 0 nên có 2 nghiệm x1 = 1; x2 = -3
0,5

2
Giải hpt:

1

Câu 2
1
ĐKXĐ: a 0; a1
Ta có:

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

2
Với ĐKXĐ a 0; a1.

Kết hợp với ĐKXĐ suy ra với thì A <

0,25

0,25

0,25

Câu 3
1
Vì (d) //(d’) a =5
Vì A (d) 3 = 5.(-1)+ b b = 8

Câu 3
1
Vì (d) //(d’) a =5
Vì A (d) 3 = 5.(-1)+ b b = 8
0,25
0,25

2
Để PT ax2 + 3(a+1)x + 2a + 4 = 0 có hai nghiệm phân biệt thì:

Áp dụng vi – ét có:
Theo bài ra: x12 + x22 = 4 (x1 + x2)2 – 2 x1.x2 = 4

Phương trình ẩn a có dạng a – b + c = 0 a1= -1; a2 = -9 (TMĐK)

0,5

0,25

0,5
0,25

Câu 4
1
Tứ giác APMQ có:
nên nội tiếp đường tròn đường kính AM

1

2
Tứ giác APMH cũng nội tiếp đường tròn đường kính AM nên A,P, H, M, Q cùng thuộc một đường tròn. Nối O với P, O với Q có:
= 600(góc ở tâm và góc nt cùng chắn ) = 600(góc ở tâm và góc nt cùng chắn )

suy ra OH là đường phân giác trong tam giác cân OPQ nên đồng thời là đường cao OH PQ

1

3

Hỏi và đáp