ĐỀ THI VÀO 10 THÁI BÌNH CÁC NĂM – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Nội dung bài được kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin tổng hợp lại bạn đọc về ĐỀ THI VÀO 10 THÁI BÌNH CÁC NĂM, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Bài 1(1 điểm):
Phân tích ra thừa số : a) a3+1 ; b)
Bài 2(3 điểm):
Trong hệ trục toạ độ Oxy cho ba điểm AB(1;0); C(2;8)
Biết điểm A nằm trên Parabol (P) có phương trình y = ax2, xác định a ?
Lập phương trình đường thẳng (d) đi qua hai điểm B và C
Xét vị trí tương đối giữa đường thẳng (d) và Parabol (P)
Bài 3(2 điểm):
Giải phương trình:
Bài 4(1,5 điểm):
(ABC có AB = AC = 5cm; BC = 6cm. Tính :
Đường cao (ABC hạ từ đỉnh A ?
Độ dài đường tròn nội tiếp (ABC ?
Bài 5(2 điểm):
Cho hình vuông ABCD. Trên cạnh BC, CD lần lượt lấy điểm E, F sao cho Biết BD cắt AE, AF theo thứ tự tại G, H. Chứng minh:
ADFG, GHFE là các tứ giác nội tiếp
(CGH và tứ giác GHFE có diện tích bằng nhau
Bài 6(0,5 điểm)
Tính thể tích của hình hộp chữ nhật ABCDA/B/C/D/ Biết AB/ = 5; AC = AD/ =

Gợi ý
Bài4:

Bài 5
CM (HGE ( ( AFC ( EH. AF = AC . HG hay 1/2 EH . AF = 1/2 AC . HG
( Dt (AFE = 2Dt ( AHG = 2 DT (CHG ( điều cần chứng minh .

Bài 1(2 điểm):
So sánh x; y trong mỗi trường hợp sau:
a) và ; b) và ; c) x = 2m và y = m+2
Bài 2(2 điểm):
Trên cùng hệ trục toạ độ vẽ đồ thị các hàm số (P) và y = x (d)
Dùng đồ thị cho biết (có giải thích) nghiệm của phương trình :
Bài 3(3 điểm):
Xét hai phương trình: x2+x+k+1 = 0 (1) và x2- (k+2)x+2k+4 = 0 (2)
Giải phương trình (1) với k = – 1; k = – 4
Tìm k để phương trình (2) có một nghiệm bằng ?
Với giá trị nào của k thì hai phương trình trên tương đương ?
Bài 4(0,5 điểm):
Tam giác vuông ABC có BC = d ; quay một vòng chung quanh AC. Tính thể tích hình nón tạo thành.
Bài 5(2,5 điểm):
Cho (ABC không cân, đường cao AH, nội tiếp trong đường tròn tâm O. Gọi E, F thứ tự là hình chiếu của B, C lên đường kính AD của đường tròn (O) và M, N thứ tự là trung điểm của BC, AB. Chứng minh:
Bốn điểm A,B, H, E cùng nằm trên đường tròn tâm N và HE// CD.
M là tâm đường tròn ngoại tiếp (HEF.

Gợi ý

Bài 1(2 điểm):
Với giá trị nào của x thì các biểu thức sau có nghĩa:
1) 2) 3) 4)
Bài 2(1 điểm):
Giải phương trình:
Bài 3(1,5 điểm):
Cho hệ phương trình
Giải hệ với m = 1
Tìm giá trị của m để hệ có nghiệm
Bài 4(2 điểm):
Cho hàm số y = 2×2 (P)
Vẽ đồ thị hàm số (P)
Viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.