de thi vao 10 so 21 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Nội dung bài được Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin tổng hợp lại các bạn học sinh về de thi vao 10 so 21, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Đề THI MÔN TOáN
Thời gian làm bài: 120 phút

Câu 1: (0.5đ). Phân tích thành nhân tử: ab + b + + 1 (a0).

Câu 2: (0.5đ). Cho hàm số : y = (2m – 1)x + m + 1 với m là tham số và m # .
Hãy xác định m để đồ thị hàm số cắt trục tung, trục hoành lần lợt tại A, B sao cho cân

Câu 3: (0.5đ). Cho hai đường thẳng d1: y = (2 – a)x + 1 và d2: y = (1 + 2a)x + 2.
Tìm a để d1 // d2.

Câu 4: (0.5đ). Tính diện tích hình tròn biết chu vi của nó bằng 31,4 cm. (Cho = 3,14)

Câu 5: (0.75đ). Cho ABC vuông tại A. Vẽ phân giác BD (DAC). Biết AD = 1cm; DC = 2cm. Tính số đo góc C.

Câu 6: (0.5đ). Cho hàm số y = 2×2 có đồ thị Parabol (P). Biết điểm A nằm trên (P) có hoành độ bằng – . Hãy tính tung độ của điểm A.

Câu 7: (0.75đ). Viết phương trình đường thẳng MN, biết M(1 ;-1) và N(2 ;1).

Câu 8: (0.75đ). Cho ABC vuông tại A, biết AB = 7cm; AC = 24cm. Tính diện tích xung quanh của hình nón được sinh ra khi quay tam giác ABC một vòng quanh cạnh AC.

Câu 9: (0.75đ). Rút gọn biểu thức B = .

Câu 10: (0.75đ). Cho ABC vuông tại A. Vẽ đường cao AH, biết HC = 11cm,
AB = cm. Tính độ dài cạnh BC.

Câu 12: (0.75đ). Một hình trụ có diện tích toàn phần là 90cm2, chiều cao là 12cm. Tính thể tích của hình trụ.

Câu 13: (0.75đ). Cho hai đường tròn (O;R) và (O’;R’) cắt nhau tại A và B. Một đường thẳng đi qua A cắt (O) tại C và cắt (O’) tại D. Chứng minh rằng: .
Cho phương trình bậc hai (ẩn x, tham số m): x2 – 2mx + 2m – 1 = 0 (1).
Với giá trị nào của m thì phương trình (1) có hai nghiệm x1, x2 thõa mãn x1 = 3×2 ?
Câu 15: (0.75đ). Trên nửa đường tròn tâm O đường kính AB lấy hai điểm E và F sao cho (EA và FB), các đoạn thẳng AF và BE cắt nhau tại H. Vẽ HDOA (DOA; DO). Chứng minh tứ giác DEFO nội tiếp được đường tròn.

——————- HẾT ——————-

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.