đề thi vào 10 lần 2 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Những bài tập mà Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin thu thập lại quý bạn đọc về đề thi vào 10 lần 2, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

(Lần 2)
ĐỀ THI THỬ VÀO 10 NĂM HỌC 2016-2017
MÔN: TOÁN – LỚP 9
Thời gian: 90 phút
(Không kể thời gian phát đề)

Câu 1(2,0 điểm): 1. Tính giá trị của biểu thức:
2. Rút gọn biểu thức: . Tìm x để .
Câu 2(2,0 điểm): Cho hàm số có đồ thị là đường thẳng (d). Hàm số có đồ thị là parabol (P).
Vẽ đồ thị hai hàm số trên cùng một hệ trục tọa độ .
Tìm tọa độ giao điểm của hai đồ thị bằng phương pháp đại số.
Câu 3(2,0 điểm): 1. Hai người cùng sơn một ngôi nhà thì sau 3 ngày sẽ xong. Nếu người 1 sơn trong 4 ngày rồi người 2 cùng sơn thì sau 2 ngày nữa mới sơn xong ngôi nhà. Hỏi mỗi người sơn một mình thì sau bao lâu sẽ sơn xong ngôi nhà?
2. Cho phương trình . Tìm để phương trình có hai nghiệm sao cho .
Câu 4(4,0 điểm): Cho đường tròn tâm O, điểm nằm ngoài đường tròn. Từ kẻ hai tiếp tuyến với đường tròn ( là hai tiếp điểm). Kẻ đường thẳng đi qua hai điểm và cắt đường tròn tại và ( nằm giữa và ); là hai đường kính. Gọi là giao điểm thứ hai của với đường tròn. Chứng minh:
Tứ giác nội tiếp.

Tam giác cân.

—————————Hết—————————
Họ và tên thí sinh:……………………………………………..Số báo danh:………………………………………….
Chữ kí của giám thị 1:………………………………….Chữ kí của giám thị 2:………………………………….

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.