ĐỀ THI VAO 10 BÌNH PHƯỚC NAM 2014 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Sau đây Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin thu thập lại quý bạn đọc về ĐỀ THI VAO 10 BÌNH PHƯỚC NAM 2014, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO
BÌNH PHƯỚC KÌ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT
NĂM HỌC 2014 – 2015
MÔN THI TOÁN ( Chung )
Ngày thi 29/ 06/ 2014
Thời gian làm bài 120 phút
Câu 1: ( 2 đ)
1. Tính giá trị của biểu thức
N = 1 + H =
2. Cho biểu thức G = Tìm x để G có nghĩa và rút gọn G
Câu 2 (2đ).
1. Cho Parabol (P): y = -x2 và đường thẳng d : y = 3x + 2.
a. Cho Parabol (P) và đường thẳng d trên cùng một hệ trục tọa độ.
b. Viết phương trình đường thẳng d` vuông góc với đường thẳng d và tiếp xúc với (P)
2. Không sử dụng máy tính giải hệ phương trình
Câu 3(2,5 đ:
1. Cho phương trình x2 + mx + 1 = 0, m là tham số.
a) Giải phương trình khi m = 4
b) Tìm m để phương trình có hai nghiệm x1; x2 thỏa mãn
2. Cho mảnh vườn hình chữ nhật có diện tích 360m2. Nếu tăng chiều rộng 2m và giảm chiều dài 6m thì diện tích không thay đổi. Tính chu vi của mảnh vườn lúc ban đầu.
Câu 4(1 đ). Cho tam giác ABC vuông tại A có cạnh AB = 6cm, . hãy tính độ dài các cạnh còn lại và đường cao, đường trung tuyến hạ từ A của tam giác ABC.
Câu 5(2,5đ). Cho tam giác ABC nhọn nội tiếp (O;R), các tiếp tuyến tại B và C với đường tròn (O;R) cắt nhau tại E, AE cắt (O;R) tại D ( khác điểm A).
1. Chứng minh tứ giác OBEC nội tiếp đường tròn
2. Từ E kẻ đường thẳng d song song với tiếp tuyến tại A của (O;R), d cắt các đường thẳng AB, AC lần lượt tại P, Q. Chứng minh AB.AP = AD.AE
3. Gọi M là trung điểm của đoạn thẳng BC. Chứng minh EP = EQ và
4. Chứng minh AM. MD =
Hết.
(giám trị coi thi không giải thích gì thêm)
Họ và tên thí sinh…………………………………………Số báo danh…..
Họ và tên giám thị 1…………………………………………Chữ kí…..…..
Họ và tên giám thị 2…………………………………………Chữ kí…..…..

SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO
BÌNH PHƯỚC KÌ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT
NĂM HỌC 2014 – 2015
MÔN THI TOÁN ( Chuyên )
Ngày thi 01/07/ 2014
Thời gian làm bài 150 phút
Câu 1: ( 2 đ) Cho biểu thức :
P =
a) Tìm điều kiện xác định và rút gọn P.
b) Cho xy = 16. Xác định x,y để P có giá trị nhỏ nhất.

Câu 2: ( 2 đ)
a) Giải phương trình
b) Giải hệ phương trình
Câu 3(1 đ):Cho phương trình x2 – 2(m – 1)x + m2 + 3m – 5 = 0. Tìm m để phương trình có hai nghiệm x1, x2 thỏa mãn ( x1 + 1)2 + 2mx2 – 2 = 0

Câu 4 (3đ): Cho tam giác ABC nhọn ( AB < AC ), không cân nội tiếp đường tròn (O), có AD, BE, CF là ba đường cao, với H là trực tâm.
a) Chứng minh H là tâm đường tròn nội tiếp tam giacs DEF
b) Chứng minh OA vuông góc với EF.
c) Chứng minh đường tròn ngoại tiếp tam giác đi qua DEF đi qua trung điểm M của cạnh BC.
d ) Gọi I, K lần lượt là hình chiếu vuông góc của B, C trên đường thẳng EF. Chứng minh DE + DF = IK.

Câu 5 (1 đ): Giải phương trình trên tập số nguyên:
x2 + 2y2 + 2xy + 3y – 4 = 0
Câu 6( 1.0 đ): Cho a, b là hai số thực dương thỏa mãn a + b 2. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: P =

Hết.
(giám trị coi thi không giải thích gì thêm)
Họ và tên thí sinh…………………………………………Số báo danh…..
Họ và tên giám thị 1…………………………………………Chữ kí…..…..
Họ và tên giám thị 2…………………………………………Chữ kí…..…..

Hỏi và đáp